Ubezpiecz samochód jadąc za granicę

Wyjazd za granicę nie jest już tak kłopotliwy, jak dwadzieścia czy trzydzieści lat temu. Nasi rodacy często wybierają się w podróż własnym autem. Planując wyjazd nie zapomnijmy jednak o ubezpieczeniu naszego samochodu. Jedne z lepszych ofert posiadają firmy: ELVIA mBank Generali Znaczna większość europejskich państw uznaje nasze ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). OC jest dokumentem…

Czytaj więcej

Wzrost składek za ubezpieczenia komunikacyjne oc

Polska do 10 grudnia, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, musi podnieść tak zwane sumy ubezpieczenia, czyli maksymalne wysokości odszkodowania, na jakie może liczyć każdy kierowca w razie wypadku komunikacyjnego. Wzrosty będą wynosić z 300 tysięcy euro do 500 tysięcy ? dotyczy to tak zwanych szkód na mieniu – oraz z 1,5 mln aż do 2,5…

Czytaj więcej

Warunki uzyskania kredytu samochodowego

Kredyt samochodowy mogą uzyskać osoby fizyczne, związane umową o pracę jak i umowami cywilno-prawnymi (a także kontraktami), emeryci i osoby objęte świadczeniami przedemerytalnymi oraz renciści, spółki cywilne, rolnicy, spółki handlowe, jak również osoby, prowadzące własną działalność gospodarczą. Minimalna wartość kredytu samochodowego wynosi zazwyczaj kilka tysięcy złotych, a niektóre banki oferują taką wartość wynoszącą 2,5 tysiąca.…

Czytaj więcej

Jak przygotować się do wzięcia kredytu samochodowego?

Do szerokiego wyboru uiszczenia płatności za samochód (nowy bądź używany) dołącza również coraz bardziej korzystna opcja kredytu samochodowego wziętego w banku. Istnieją możliwości rozłożenia spłat nawet na 10 lat, bądź rozłożenia ich na dwie połowy (np. gdy nabywca posiada duże fundusze, ale niewystarczające do spłaty całej wartości pojazdu od razu). Oczywiście istnieją też ujemne strony,…

Czytaj więcej

Warunki ubezpieczenia NNW

Do ubezpieczeń dobrowolnych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych zalicza się m.in. ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków). Obejmuje ono nie tylko kierowcę samochodu, ale także i jego pasażerów (ich liczba musi się zgadzać z właściwą dla pojazdu i określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu). Jego ochroną jest objęte częściowe (trwałe) uszkodzenie ciała i śmierć, spowodowane również…

Czytaj więcej

Ochrona OC i odszkodowanie

Po podpisaniu umowy z zakładem ubezpieczeniowym i wpłaceniu pierwszej składki zaczyna obowiązywać ochrona OC. Każdy kierowca ma obowiązek wykupić ten typ ubezpieczenia u wybranego przez siebie ubezpieczyciela. Wysokości ubezpieczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej są ustalane przez dany zakład, jednak minimalna wartość jest już regulowana przez państwo. Obecnie kształtuje się ona na poziomie 300 tys. euro…

Czytaj więcej

Ubezpieczenie aut pracowników

Każdy pracodawca powinien sprawdzić, na jakich zasadach ubezpieczają się jego podwładni, jeśli korzystają z prywatnych samochodów w celach służbowych. Obowiązujące obecnie prawo mówi o tym, że pojazdy wykorzystywane do celów służbowych muszą być objęte ubezpieczeniem firmowym, czego nie wszyscy przestrzegają. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują pakiety firmowe, jednak muszą być powiadomione najpierw, że kierowca nie korzysta z…

Czytaj więcej

Ubezpieczenia komunikacyjne w firmach

Ubezpieczenia dla przedsiębiorców zawierają się, podobnie jak dla osób indywidualnych, w dwóch grupach: obowiązkowych i dobrowolnych. Ubezpieczenia obowiązkowe mogą z kolei być powszechne lub szczególne (w tym przypadku mogą dotyczyć różnych grup zawodowych). Ustawowo należy się zawsze ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej, a taka umowa jest zazwyczaj podpisywana na rok, chyba, że pojazd ma być użytkowany…

Czytaj więcej

Wynajem auta firmowego w leasingu

Skorzystanie z leasingu przez przedsiębiorstwo jest bardzo korzystną formą uzyskania samochodu firmowego, bez potrzeby wkładania w taką inwestycję dużych pieniędzy. Firmy leasingowe oferują na potrzeby wynajmu pojazdy nowe bądź używane. Właścicielem auta zostaje w dalszym ciągu leasingodawca, a firma korzystająca z jego usług jedynie użytkuje samochód przez okres zawarty w umowie. Aby móc dokonywać odpisów amortyzacyjnych w…

Czytaj więcej

Warunki ochrony ubezpieczeniem AC

OC Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia OC jest możliwe po wykonaniu, niektórych czynności: zawiadomienie o szkodzie Zakładu Ubezpieczeń, innych organów jak Policja – nie później niż 3 dni od dnia powstania szkody zebranie wszelkich dokumentów potwierdzających: zawarcie umowy ubezpieczenia (numer polisy) dane osobowe właściciela pojazdu (dokumenty tożsamości) dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego (dowód rejestracyjny i…

Czytaj więcej

W jaki sposób wybrać ubezpieczenie AC?

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego od odpowiedzialności cywilnej (OC), każdy kierowca może również wykupić pakiet AC (Autocasco). Aktywuje się on przy wydarzeniach, powodujących uszkodzenie samochodu, nie tylko na skutek wypadków drogowych (np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm). Obecnie każdy klient ma szeroki wachlarz wyboru, jeśli chodzi o agenta ubezpieczeniowego: kupno pakietu ubezpieczeniowego u dealera, wybór agenta reprezentującego…

Czytaj więcej

Jazda bez OC

Z pewnością niewielu kierowców orientuje się jakie konsekwencje mogą spotkać tych, którzy nie wykupili ubezpieczenia OC. Otóż do tej pory, bardzo częstym wyjściem z tej sytuacji było odholowanie pojazdu mechanicznego na parking policyjny, nawet w przypadku, gdy kierowca miał polisę, ale nie zabrał jej ze sobą. Za kilka miesięcy Policja takiego prawa mieć nie będzie.…

Czytaj więcej

Ubezpieczyciele nie wypłacają odszkodowań

Jeszcze do niedawna Firmy Ubezpieczeniowe nie myślały o wypłacie odszkodowań osobom, których pojazd nie miał ważnego przeglądu rejestracyjnego. Co prawda każde auto w Polsce, uczestniczące w ruchu drogowym, taki przegląd powinno mieć, gdyż to daje kierowcom pewnego rodzaju gwarancję niezawodności. Badania techniczne (przegląd), które wykonujemy w stacji kontroli pojazdów, potwierdzane są wbiciem pieczątki do dowodu…

Czytaj więcej

Ranking ubezpieczeń OC

Money.pl sporządziło ranking towarzystw ubezpieczeniowych, które udzielają polis samochodowych. W rankingu zwyciężyła firma Benefia z najbardziej atrakcyjną ceną za ubezpieczenie OC (poniżej 600 zł za jednorazową składkę roczną). Na pierwszych miejscach znaleźli się również ubezpieczyciele direct. Zapewne wiele osób zainteresowanych jest pozycją jaką zajął PZU – największy polski ubezpieczyciel. Towarzystwo znalazło się dopiero w drugiej…

Czytaj więcej