AVIVA i UNIQA ukarane

AVIVA i UNIQA

Aviva TUO i UNIQA TU ukarane za stosowanie klauzul, które naruszają interesy konsumentów

Dwa towarzystwa ubezpieczeniowe Aviva TUO i UNIQA TU stosowały w ubezpieczeniach AC niedozwolone klauzule, które naruszały interesy konsumentów, przez co zostały ukarane przez UOKiK.

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów niektóre zapisy w umowach ubezpieczenia AC pozbawiały konsumentów wypłaty pełnego odszkodowania za uszkodzenie pojazdu.

Zakwestionowane zostały postanowienia dotyczące stosowania różnych zasad przy obliczaniu odszkodowania. Umowy zawierały warunki według, których kierowcy, którzy zdecydowali się na wypłatę pieniędzy na podstawie wyceny jaka została sporządzona przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela, otrzymali kwoty pomniejszone o podatek VAT. Było to niezgodne z polskimi przepisami, które mówią o tym, że za poniesioną szkodę kierowcy należy się odszkodowanie wypłacone w pełnej kwocie.

W związku z powyższym UOKiK nałożyła na  Aviva TUO karę finansową w wysokości 469.297 złotych, a na UNIQA TU karę 303.139 złotych. Poza karą, towarzystwa otrzymały polecenie zakazujące im stosowania niedozwolonych praktyk. Decyzje jakie zostały wydane w tej sprawie nie są jeszcze ostateczne, ponieważ zarówno UNIQA jak i Aviva odwołały się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Na czym polega ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie potocznie zwane OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Brak takiego ubezpieczenia jest karane karami pieniężnymi, które mogą wynieść nawet około 3000 zł. Ubezpieczenie wykupywane jest na konkretny pojazd, więc ubezpieczenie chroni każdego kierowcę, który się tym pojazdem porusza. Oznacza to, że ochroną ubezpieczeniową jest objęty każdy kierowca. Jednak w razie spowodowanie wypadku, to właściciel straci wypracowane u ubezpieczyciela zniżki.

W przypadku zbycia samochodu, nabywca staje się jednocześnie stroną w umowie o ubezpieczenie. Oczywiście nowy właściciel ma prawo wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni od daty kupna pojazdu. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku samochodu prosto z salonu. Wówczas ubezpieczenie OC.