Coraz popularniejsza oferta leasingu dla rolnictwa

Coraz popularniejsza oferta leasingu dla rolnictwaFirmy leasingowe powoli osiągają coraz większą popularność. Stają się świetna alternatywą dla osób chcących finansować swoją działalność gospodarczą ze środków pochodzących z zewnątrz. Nie mając potrzebnej gotówki możemy zdecydować się na kredyt bankowy lub właśnie leasing.

Przedsiębiorstwa leasingowe coraz śmielej odbierają klientów bankom. Poszerzając swoją ofertę starają się dotrzeć do jak największej ilości grup docelowych. Aktualnie na celowniku leasingodawców wydaje się być rolnictwo. Jeszcze nie tak dawno leasing maszyn rolniczych był bardzo rzadko spotykany, a jego udział w ogólnym rynku leasingowym był marginalny i właściwie można byłoby go pominąć.

Taki stan rzeczy utrzymywał się do roku 2005. Później nastąpił swoisty boom leasingowy. Stało się to zapewne konsekwencją wejścia Polski do Unii Europejskiej. Otworzone zostały nowe rynki zbytu, a to wymusiło na naszych rolnikach zwiększenie wydajności produkcji.

Dostęp do funduszy pochodzących ze środków unijnych pozwolił poprawić sytuację w polskim rolnictwie. Dostęp do europejskim pieniędzy spowodował, że rolnicy zaczęli pozyskiwać środki na różnego rodzaju transakcje. W ten sposób zaczęła rosnąć liczba transakcji zawieranych w sektorze leasingowym. Zaczęła rosnąć lawinowo. Na prawdziwy boom musieliśmy poczekać aż do 2006 roku mimo, że nasza akcesja do Unii Europejskiej miała przecież w 2004 roku.

Polscy rolnicy musieli się przyzwyczaić do obowiązujących nowych regulacji prawnych i pełną garścią zaczęli czerpać korzyści, jakie niesie ze sobą członkostwo we Wspólnocie. Wystarczy przytoczyć tutaj fakt, że z roku na rok ilość zawieranych transakcji leasingowych rosła dwukrotnie. Rekordowy w kwestii zawierania umów leasingowych okazał się 2008 rok. Zawarte zostały porozumienia na kwotę powyżej 1 mld złotych.

Wygląda na to, że wartość zawieranych umów będzie nadal rosła, nawet mimo faktu, że rok 2009 był nieco słabszy w porównaniu do roku poprzedniego. Taki stan rzeczy został jednak spowodowany przez wyraźne spowolnienie gospodarcze wywołane światowym kryzysem finansowym. W 2009 roku nastąpił 30 ? procentowy spadek wartości transakcji zawieranych na mocy umów leasingowych.

Jak się okazuje branża rolnicza jako jedna z nielicznych świetnie oparła się kryzysowi. Mimo, że nastąpił ogólny spadek wartości zawieranych umów to w branży rolniczej stało się akurat odwrotnie. Odnotowano 5 ? procentowy wzrost wartości porozumień leasingowych. Przyczyn tak dobrych wyników rolnictwa możemy upatrywać w coraz lepszej sytuacji w tym sektorze. Nie bez znaczenia są tutaj coraz szerszym strumieniem napływającego do naszego kraju środki unijne.

Nasi rolnicy nie boją się i potrafią świetnie wykorzystywać pieniądze pochodzące ze Wspólnoty. Gospodarstwa rolnicze dzięki wykorzystaniu środków unijnych stają się teraz profesjonalnymi przedsiębiorstwami. Żeby móc się nadal rozwijać firmy te śmiało sięgają po maszyny rolnicze finansowane w formie leasingowej. Eksperci przewidują, że trend ten utrzyma się jeszcze przez bardzo długi czas.

Przejdź do: OC | OC AC | AC | LEASING | KREDYT