Czy można kupić ubezpieczenie AC na cudzy samochód?

Właściwie można zawrzeć umowę polisy Autocasco (AC) przez osobę, która nie jest właścicielem samochodu. Jednak w przypadku jakiegoś zdarzenia odszkodowanie będzie przysługiwać właścicielowi samochodu, a nie posiadaczowi.

Podstawową zasadą, jeżeli chodzi o ubezpieczenia majątkowe jest to, że odszkodowanie może otrzymać jedynie osoba, która poniosła szkodę. Czyli w większości przypadków nie będzie możliwe ubezpieczeni cudzego samochodu tak, by inna osoba niż właściciel otrzymała odszkodowanie.

Jednak w świetle przepisów możliwe jest zawarcie ubezpieczenia przez osobę, która nie jest właścicielem pojazdu (tzw. ubezpieczenie na cudzy rachunek), przy czym odszkodowanie będzie przysługiwać jego właścicielowi. Istnieje także możliwość zawarcie ubezpieczenia AC przez użytkownika pojazdu (i na jego rzecz), nie będącego właścicielem (najemcę, dzierżawcę, leasingobiorcę). W przypadku poniesienia szkody czy utraty pojazdu to właśnie tej osobie będzie przysługiwać odszkodowanie.

Tak skomplikowane rozwiązania zależą od praktyk przyjętych w danym towarzystwie ubezpieczeniowym, a więc szczegółowe informacje otrzymamy od konsultanta w danej placówce ubezpieczeniowej. Jak zawsze warto sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczeń – to w nich często znajdują się zapisy czy ubezpieczenie może być zawarte przez posiadacza czy tylko właściciela pojazdu i na jego rzecz.

Są jednak przypadki, gdy ubezpieczyciel może uchylić się od zapłacenia odszkodowania. Trzeba sprawdzić w OWU czy dopuszczona jest możliwość zawarcia umowy z osobom nie będącą właścicielem pojazdu. Jeżeli takiego zapisu nie ma, ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności.

Według uchwały: „błąd ubezpieczyciela, co do faktu, że ubezpieczający jest właścicielem samochodu, może odpowiednio do okoliczności uzasadniać uchylenie się przez niego od skutków prawnych oświadczenia woli zawarcia umowy autocasco (art. 84 Kodeksu cywilnego), tylko wówczas, gdy ogólne warunki takiego ubezpieczenia dopuszczają możliwość wstąpienia w stosunek ubezpieczenia jedynie z właścicielem samochodu, bądź, gdy odpowiednie zastrzeżenie uczyniono w umowie”.