Czy w 2010 r. nadal kupimy najtańsze OC ?

W każdej branży nowy rok przynosi ze sobą wielkie zmiany. Czasami są to regulacje prawne wprowadzane zwykle od samego początku tj. 1 stycznia. Czasami jest to zmieniająca się moda. Również rynek ubezpieczeń rządzi się swoimi prawami. Analitycy rynkowi pokusili się o sporządzenia zestawienia zmian, jakie szykują się w nowym 2010 roku w branży polis ubezpieczeniowych. Czego możemy spodziewać się po nowym roku?

Według ekspertów banki będą skupiały się przede wszystkim nad rozwojem długoterminowych polis inwestycyjnych. Dużą uwagę skupią na sobie również bez wątpienia ubezpieczenia pojazdów mechanicznych (co zresztą nie dziwi z uwagi na coraz szybciej rosnącą liczbę aut jeżdżących po polskich drogach). Banki rozbudują również pakiety assistance, za które niestety od nowego roku będziemy musieli raczej zapłacić.

Rok 2009 okazał być się chudym dla branży ubezpieczeń. Jeżeli w ogóle możemy w ten sposób mówić o tak dużych kwotach. Po raz pierwszy jednak wpływy z tytułu składek polis ubezpieczeniowych nie były większe niż w roku poprzedzającym. Rekord z roku 2008 pozostał zatem niepobity. Bowiem składki w 2008 roku przekroczyły astronomiczną kwotę 17,5 mld zł.

Póki co, nie znalazł się nikt kto podjąłby się oszacowania wyników na rok 2010. Rynek ubezpieczeń jest dosyć dynamiczny i bardzo wrażliwy na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Spadek wartości składek ubezpieczeniowych mógł być po części światowym kryzysem finansowym, jednakże to chyba nie tutaj trzeba upatrywać głównego powodu.

Krach finansowy nie dotknął przecież Polski w zbyt znaczący sposób i póki co nasze portfele są bezpieczne. Spadek obrotów w branży był spowodowany przede wszystkim ograniczeniem oferty grupowych polis inwestycyjnych. Z tego tytułu do kas ubezpieczycieli w 2008 roku wpłynęło prawie 12 mld zł składek. Rok 2009 przyniósł w tej kwestii dwie znaczące zmiany. Ofertę wycofała bowiem Aviva, a grupa PZU Życie znacznie ją ograniczyła. Mamy zatem głównych winowajców niewielkiego zahamowania rozwoju branży ubezpieczeń.

Przejdź do: NAJTAŃSZE OC | OC AC | AC | LEASING | KREDYT SAMOCHODOWY

Towarzystwa ubezpieczeniowe i bankowcy jednak nie przejmują się spadkiem obrotów. Polisolokaty i tak nie przynosiły im dużych zysków. Wymyślili bowiem nowe sposoby przyciągnięcia klientów na dłużej. Polisy inwestycyjne z regularną składką mają być lekiem na poprawę sytuacji. Według ubezpieczycieli i bankowców taka oferta jest skierowana przede wszystkim do klientów, którzy zdają sobie sprawę z potrzeby oszczędzania. Oszczędzanie pozwoli im żyć na emeryturze na takim samym poziomie jak podczas pracy zawodowej.

Nie od dzisiaj wiadomo, że najbardziej opłacalnym interesem dla bankowców są kredyty hipoteczne. W tej kwestii niestety nastąpiło niewielkie zahamowanie rozwoju rynku. Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe straty będą starały się zrekompensować poprzez wprowadzanie ubezpieczeń utraty pracy bądź też niezdolności do pracy. Jak widać nowy rok przynosi spore zmiany na rynku ubezpieczeń. O tym czy towarzystwa ubezpieczeniowe i bankowcy wyjdą z sytuacji obronną przekonamy się w najbliższym czasie.