Jak działa ubezpieczenie AC?

Czym jest autocasco?

Ubezpieczenie autocasco to ubezpieczenie komunikacyjne dobrowolne. W odróżnieniu od obowiązkowego ubezpieczenia OC ubezpieczenie takie można kupić zależności od zasobności portfela czy chęci większej ochrony auta. Często kupując samochód na kredyt banki zabezpieczają się poprzez przymusowe ubezpieczenie AC nowego nabytku. Zasady ubezpieczenia Autocasco zapisane są w OWU – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zawierana jest na okres 12 miesięcy lub w razie potrzeby na krótszy czas. W przypadku sprzedaży samochodu, ubezpieczenia OCprzechodzi na nowego właściciela, natomiast ubezpieczenie AC ulega wygaśnięciu. Umowa także ulega wygaśnięciu po upływie okresu ubezpieczenia lub po zaprzestaniu opłacania składki. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia jest polisa, która jest ważna po zapłaceniu składki. Składkę możemy zapłacić jednorazowo lub rozłożyć na dogodne raty.

Odszkodowanie z tytuły ubezpieczenia AC otrzymamy  w następujących przypadkach:

 • Jeżeli jesteśmy winni za uszkodzenie samochodu,
 • Jeżeli sprawca zdarzenia oddalił się lub nie jest znany,
 • Jeżeli zderzyliśmy się ze zwierzyną,
 • Skutki zdarzeń losowych – kradzież,
 • Skutki wandalizmu – zarysowanie,
 • Skutki działań przyrody – powódź, pożar,

Natomiast odszkodowania nie otrzymamy wtedy, gdy:

 • Prowadzimy pojazd pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • Prowadzimy pojazd bez odpowiednich uprawnień, lub bez dokumentów – dowód rejestracyjny, prawo jazdy,
 • Jeżeli pojazd został użyty jako narzędzie przestępstwa,
 • Jeżeli oddaliliśmy się z miejsca zdarzenia bez uzasadnionej przyczyny,
 • Jeżeli samochód został skradziony, a w środku znajdowały się kluczyki i dokumenty pojazdu.

Podczas podpisywania umowy należy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. To sytuacje, w których nie dostaniemy odszkodowania. Uważnie przyjrzyjmy się także zakresowi ochrony. Nie zawsze opłaca się kupić tanią polisę, która nie gwarantuje odpowiedniej ochrony – na przykład nie obejmuje kradzieży. Nie zgłaszamy także szkód, które nie przekraczają 1% wartości naszego