Jak walczyć o odszkodowanie?

Jak walczyć o swoje odszkodowanie?

Zniszczone samochody, zalane magazyny, podtopione piwnice. To tylko niektóre problemy, z jakimi borykają się ludzie przez niesprzyjającą aurę. Liczenie strat i sprzątanie zalanych miejsc to nie jedyne czynności, jakie mogą wykonać poszkodowani. Warto wystąpić o odszkodowanie za utracony dobytek.

Pogoda jak każdy widzi jest ostatnio niesprzyjająca. Ostatnie intensywne opady deszczu nawet urzędnicy okrzyknęli wodną klęską. Zalane posesje, domy, zniszczone samochody i wyposażenie mieszkań. Strażacy mają pełne ręce roboty, natomiast poszkodowani rozpaczają.

Jak wybrnąć z takiej sytuacji?

Wyjścia są dwa – pierwsze, to wystąpienie o odszkodowanie. Z tego rozwiązania mogą skorzystać osoby, które ubezpieczyły dom od zdarzeń losowych wymienionych w umowie ubezpieczenia. Warto jednak zwrócić uwagę jak dana firma formułuje definicje zdarzeń. Warto w tym celu dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a o wątpliwości zapytać agenta. Na przykład nawałnica może być tak zdefiniowana jeżeli zostanie przekroczony współczynnik natężenia deszczu zapisany w umowie, a badany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Podobnie jest w przypadku samochodu – za pokrycie kosztów naprawy podtopionego auta powinna zapłacić firma, w której wykupiliśmy ubezpieczenie Autocasco. Pod warunkiem jednak, że zalanie, powódź czy podtopienie znalazły się w warunkach umowy. Osoby, które nie mają polisy AC, mogą dochodzić swoich praw od gminy, miasta czy innego podmioty, którego zaniedbania prowadziły do powstania szkody – na przykład zapchane kratki ściekowe, źle utrzymane rowy przydrożne.

Musimy w takim przypadku skierować sprawę do sądu, a powołani biegli ustalą, czy prawidłowo działające urządzenia infrastruktury byłyby w ogóle w stanie przyjąć taką ilość wody. Jeżeli tak, możemy walczyć o odszkodowanie. Jest to niestety długotrwały proces.

Zanim wybierzemy Siudo ubezpieczalni, sprawdźmy jak dana firma określa zalanie czy podtopienie, i czy w ogóle wymienione są w naszej polisie. Warto zabrać ze sobą fotograficzną dokumentację miejsca jak również uszkodzeń czy strat. O odszkodowanie za podtopione auto powinniśmy się zgłosić do firmy, w której kupiliśmy polisę AC. Także warto sprawdzić, czy zaistniała szkoda jest na liście w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli wykryje rażące niedbalstwo ze strony użytkownika.

Jak jednak skutecznie walczyć o odszkodowanie? Walka o odszkodowanie to długa i trudna droga, szczególnie jeżeli chodzi o zalany przez nawałnicę dom. Oczywiście mamy duże szanse na wygraną. Na samym początku należy zwrócić się do IMiGW o podanie skali opadów z dni, w których doszło do zalania, i oczywiście z danego regionu. Jeżeli urząd nie będzie chciał wypłacić odszkodowania, możemy skierować sprawę do sądu. Podstawą do walki o nasze odszkodowanie jest opinia biegłych stwierdzająca, że elementy hydrotechniczne byłyby w stanie poradzić sobie z takimi opadami, gdyby były prawidłowo konserwowane.