Jak wypowiedzieć umowę OC ?

Przy obecnej konkurencji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, co chwila pojawiają się nowe oferty. Wypowiedzenie umowy OC nie jest rzeczą trudną, a zmiana towarzystwa ubezpieczeniowego może przynieść atrakcyjne profity, pod warunkiem oczywiście, że jest to decyzja przemyślana.

Wniosek o rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC powinien być złożony przed upływem terminu jej zawarcia, tzn. maksymalnie na dzień przed. Jeżeli tego nie zrobimy, uważa się, że umowa została przedłużona na kolejny rok.
W dokumencie zawieramy pełną nazwę towarzystwa do którego skierowany jest wniosek, dane osoby ubezpieczonej oraz wszystkie informacje o pojeździe, takie jak numer polisy, dane rejestracyjne.

Całości dopełnia stosowne oświadczenie, w którym zrzekamy się usługi. Dokument podpisany ręcznie przesyłamy na adres towarzystwa ubezpieczeniowego koniecznie listem poleconym. Wzory wniosków są zazwyczaj dostępne w siedzibach firm ubezpieczeniowych.

Wybierając nowego ubezpieczyciela starajmy się szukać ofert dających korzyści długofalowe, warto w tym celu poświęcić raz do roku odrobinę czasu na przeglądnięcie aktualnych ofert – na polskim rynku konkurencja nie śpi, przy odrobinie szczęścia znajdziemy bardziej atrakcyjną propozycję.

Odwiedź: OC | OC AC | AC | LEASING | KREDYT SAMOCHODOWY