Jakość ubezpieczeniowa

Co trzeci kierowca poleca swojego ubezpieczyciela znajomym

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez TNS Pentor tylko jedna trzecia kierowców jest zadowolona ze sposobu likwidacji szkody przez swojego ubezpieczyciela i poleca jego usługi swoim znajomym. Jak wynika z badania coraz więcej kierowców przykłada wagę do tego w jaki sposób ubezpieczyciel dba o klienta i wywiązuje się ze swoich obowiązków. W większości przypadków jednak klienci nie są zadowoleni z obsługi klienta swojej firmy ubezpieczeniowej. Jak wynika ze statystyk co szósty kierowca zgłosi szkodę z polisy AC, czyli oznacza to około pięćset tysięcy niezadowolonych klientów.

Podczas badania kierowcy mieli określić w skali dziesięciostopniowej 12 największych ubezpieczycieli. Przedmiotem badania była skłonność do rekomendacji swojego ubezpieczyciela innym. Badani wypowiadali się tylko i wyłącznie o firmach, w których mieli wykupione ubezpieczenia. Okazało się, że około 30% respondentów określiło swoją zdolność do polecania ubezpieczyciela na poziomie od 0 do 6 punktów, co traktowane jest jako poziom niezadowalający.

Kolejna jedna trzecia osób wskazała stosunek obojętny, a tylko 33% opowiedziała się przy zdecydowanej gotowości do rekomendacji swojego ubezpieczyciela innym. Osoby nie zadowolone z obsługi – grupa, która wskazywała od 0 do 6 punktów – najczęściej mówiły o zbyt długim procesie likwidacji szkody, niekompetencji rzeczoznawcy, a także zaniżenia kwoty wypłaconego odszkodowania.

Wśród grupy umiarkowanie zadowolonych, najczęściej wspominano o przyspieszeniu procesu likwidacji szkody, za dużej ilości formalności a także możliwości śledzenia rozwoju sprawy przez internet. Nawet grupa, która wyraziła największą skłonność do rekomendacji nie pozostała obojętna wobec szybkości procesu likwidacji, zmniejszenia ilości formalności, a także załatwianiu spraw przez Internet.