Koniec z podwójnym OC

Od nowego roku nie będzie podwójnych polis OC.

W przyszłym roku unikniemy sytuacji z podwójnym ubezpieczeniem OC. W sejmie została uchwalona ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Uchroni nas ona od podwójnego ubezpieczenia OC, w sytuacji gdy sprzedajemy jeden samochód i kupujemy drugi.

Obecnie, gdy zawieramy umowę o ubezpieczenie OC, nie rezygnując w wyznaczonym czasie ze starej polisy, zmuszeni jesteśmy do płacenia obydwu składek. Uchwalona ustawa pozwala nam na swobodne podpisanie kolejnego ubezpieczenia. W tym przypadku stara umowa zostaje automatycznie wypowiedziana w chwili zawarcia nowej. Uprości to nieco procedurę zawierania ubezpieczenia, pozwoli uniknąć nieporozumień i niepotrzebnych wydatków.

Nowe przepisy ułatwią nam także nawiązywanie umów drogą elektroniczną. Klient będzie mógł wydrukować sobie potwierdzenie jej zawarcia i będzie to w pełni świadczyło o posiadaniu przez niego ubezpieczenia OC. W sytuacji wypowiedzenia polisy drogą pocztową, stempel pocztowy stanowi o czasie złożenia oświadczenia rezygnacyjnego.

Odnosi się to do posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy zawierać będą takie ubezpieczenia. Dzięki temu, klient łatwiej będzie mógł dotrzymać terminu jaki ma na odstąpienie od polisy. Znacznie prostsza będzie zatem zmiana ubezpieczyciela, a aby to zrobić, na dzień przed końcem starego ubezpieczenia, należy je wypowiedzieć.

Umowę OC, która została przedłużona automatycznie, będzie można również rozwiązać. Co więcej podczas sprzedaży auta, polisa OC będzie ważna do końca jej okresu, o ile nowy właściciel nie zdecyduje się od niej odstąpić. Odrzucony został natomiast pomysł umożliwiający firmom ubezpieczeniowym podniesienie składki w pewnych określonych przypadkach.

Przyjęta poprawka ogranicza możliwość posiadania tzw ‘podwójnego’ ubezpieczenia OC. Opowiedział się za nią także wiceminister finansów, zwracając uwagę na to, że jest to wariant rządowego projektu. Cała ustawa ma zacząć obowiązywać wraz z początkiem lutego przyszłego roku.

Przejdź do: OC AC | AC | LEASING | KREDYT