Koniec z podwójnym OC

Już wkrótce problem opłaty podwójnego ubezpieczenia obowiązkowego OC powinien zniknąć. Odpowiedni projekt zmian ustawy o ubezpieczeniach jest już gotowy i niedługo powinien trafić pod obrady Sejmu. Wg obecnego prawa, osoba, która z wypowiedzeniem umowy czekała do ostatniej chwili w międzyczasie podpisując nową umowę mogła wpaść w pętlę dublowanej opłaty.

Tryb wypowiadania umów polega na osobistym, bądź listownym zawiadomieniu poprzedniego ubezpieczyciela o chęci rozwiązania współpracy. Jeżeli jednak spóźnimy się chociaż o jeden dzień, to umowa jest przedłużana na kolejny rok. W efekcie klient ma obowiązek opłacania dwóch składek za ten sam pojazd, ponieważ nowa umowa została zawiązana również na rok. Część firm ubezpieczeniowych idzie nowym klientom na rękę i dopuszcza możliwość rozwiązania umowy w „szczególnych przypadkach”, jednak nie precyzują dokładnie, czym te przypadki są.

Nowe zmiany pozwalają na rozwiązanie umów w przypadku, gdy zostały one automatycznie przedłużane. Tym samym zyska klient, który będzie mógł skorzystać z oferty ubezpieczyciela bardziej dla niego odpowiedniego niż „zimować” kolejny rok u poprzedniego. Jednocześnie towarzystwa ubezpieczeniowe będą mogły żądać opłaty składek za okres, kiedy faktycznie pojazd klienta znajdował się pod ich opieką.