Kradzież samochodu i polisa OC AC

Co zrobić w przypadku kradzieży auta?

Jeżeli zdarzy się sytuacja, że zostanie nam skradziony samochód lub inny zarejestrowany pojazd, pamiętajmy, że będziemy musieli dalej płacić składkę za ubezpieczenie OC, jeżeli go nie wyrejestrujemy. Dopiero wtedy możemy uniknąć płacenia składek ubezpieczycielowi.

Co zrobić, by wyrejestrować skradziony pojazd?

Zgodnie z art. 79 Prawa o ruchu drogowym możemy wyrejestrować pojazd, jeżeli zostanie on skradziony. Należy przy tym złożyć niezbędne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wyrejestrowanie pojazdu pozwoli nam także nie płacić składek za ubezpieczenie OC. Sam fakt kradzieży nie zwalnia nas jeszcze z obowiązku płacenia za ubezpieczenie. Dopiero po wyrejestrowaniu pojazdu jesteśmy zwolnieni z opłat, ponieważ równocześnie z wyrejestrowaniem rozwiązaniu ulega także umowa ubezpieczenia.

Co będzie potrzebne by wyrejestrować pojazd?

Jeżeli chcemy wyrejestrować auto po kradzieży niezbędne będzie złożenie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, złożenie stosownego oświadczenia, a także zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji, w którym stwierdzono zgłoszenie kradzieży pojazdu, lub też postanowieniu o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży auta.

Oczywiście za niewykorzystane dni z ubezpieczenia OC i AC dostaniemy zwrot części pieniędzy.