Najtańsze OC – cena

Wśród polaków liczy się cena polisy, a nie jej jakość

Tylko co dziesiąta osoba w Polsce zmieniła w ciągu ostatnich dwóch lat firmę, w której kupuje ubezpieczenie komunikacyjne, a aż 6% kierowców nie posiada chociażby najtańszego ubezpieczenia na swój samochód.

To wyniki badania na temat podejścia Polaków do zmiany firmy ubezpieczeniowej.

Z badań wynika, że około 37% badanych nie posiada samochodu, a więc biorąc pod uwagę tylko właścicieli aut, odsetek osób, które zdecydowały się na zamianę ubezpieczyciela rośnie do 14%, a tych, którzy nie posiadają ubezpieczenia na swoje auto do 9,5%.

Jako podstawowy powód zmiany ubezpieczyciela Polacy podają znalezienie tańszej pod kątem finansowym w konkurencyjnej firmie. Aż 68% badanych do zmiany ubezpieczyciela skłoniła cena. Jednak kierowanie się ceną jest typowe dla społeczeństw bogacących się. Dotyczy to oprócz ubezpieczeń także zwykłych zakupów. Jak twierdzą socjologowie Polacy wciąż sugerują się ceną, a nie jakością.

Co piąta osoba zdecydowała się na zmianę ubezpieczyciela ponieważ znalazła lepsza ofertę za taką samą cenę, natomiast 5% badanych sugerowało się opiniami znajomych – wśród nich przeważali mężczyźni. Tylko 1% osób zmieniło ubezpieczenie na droższe, ale na lepszych warunkach – były to kobiety z wyższym wykształceniem.

Żadna z badanych osób nie zmieniała ubezpieczyciela, ponieważ miała problemy z odzyskaniem odszkodowania. Najbardziej skłonni do zmiany są mężczyźni, a największy odsetek osób szukających zmian bez względu na płeć są osoby w wieku 30-39 lat. Najwierniejsi klienci, to osoby w wykształceniem średnim lub wyższym w wieku 40-49 lat, pełniące funkcje dyrektora, specjalisty, pracownika umysłowego lub rolnika. Natomiast najwięcej osób nieposiadających wcale ubezpieczenia jest wśród robotników i studentów.

Odsetek osób, które w ogóle nie posiadają ubezpieczenia obrazuje brak świadomości ubezpieczeniowej w Polsce. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że jeżeli spowodujemy wypadek bez ubezpieczenia OC, skutki finansowe możemy ponosić przez całe życie. Jak niektórzy sądzą Polacy przestaną sugerować się ceną polisy a jej jakością dopiero wtedy, gdy standardem będą dwa samochody w rodzinie. Dodatkowo nieświadomość i brak wiedzy sprawia, że ludzie nie zawsze widzą różnice pomiędzy poszczególnymi polisami, więc najtańsze OC się jedynym wyznacznikiem wyboru.