Nieuczciwi kierowcy – kary za brak OC

Nieuczciwych kierowców wciąż coraz więcej

W ciągu ostatniego roku o prawie 20% wzrosła liczba osób, które z powodu braku polisy OC muszą z własnej kieszeni zwracać odszkodowania za spowodowany wypadek. Średnio suma, jaką musiał oddać każdy z kierowców to 9,4 tys. zł – tak wynika z najnowszego podsumowania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kwota ta jest około dwadzieścia razy większa niż średnia wysokość rocznej składki za ubezpieczenie OC.

Coraz więcej jest przypadków, że kierowca musi oddać ubezpieczycielowi ponad 100 tys. złotych, a rekordzista musiał oddać prawie 700 tys. zł.

Szacuje się, że liczba nieubezpieczonych kierowców rośnie proporcjonalnie do ilości samochodów na drogach.

Obecnie po polskich drogach porusza się około 200 tys. nieubezpieczonych aut, motocykli czy samochodów) ciężarowych. A więc procent nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów stanowi około 1%. Jednak możliwość jazdy bez ważnego ubezpieczenia systematycznie spada dzięki centralnej bazie danych o polisach komunikacyjnych Ośrodka Informacji UFG.

Dzięki temu skuteczniej można zidentyfikować nieubezpieczonego sprawcę wypadku. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania osobom poszkodowanycm w wypadkach drogowych, w przypadku, gdy sprawca nie miał polisy ubezpieczenia OC lub zbiegł z miejsca wypadku. Później jednak występuje do właściciela auta oraz do sprawcy wypadku o zwrot tych kwot.

Może to nastąpić nawet kilka lat po wypadku. Obecnie oprócz zwrotu odszkodowania nieubezpieczony uczestnik ruchu drogowego musi liczyć się także z karą za brak OC – dla samochodu osobowego jest do 1980 zł, a także mandatu podczas kontroli przez policję – 50zł.

Od 2012 roku nieubezpieczonych uczestników kolizji czekają poważniejsze konsekwencje finansowe. Oprócz zwrotu odszkodowania do UFG, kierowca będzie musiał także pokryć poniesione przez Fundusz koszty. Dotychczas częśc osób ignorowała korespondencję z Funduszu, w której domagano się zwrotu odszkodowania. Często prowadziło to do spraw sądowych, po których posiadacze nieubezpieczonych aut musieli zwracać wyższe odszkodowanie poprzez doliczenie odsetek ustawowych i kosztów) postępowania sądowego. Obecnie coraz więcej osób skłania się do dialogu, dzięki czemu można ustalić korzystne.