Nieznany sprawca wypadku. Co z OC?

Nieznany sprawca wypadku. Co z odszkodowaniem?

Letnie wycieczki są niewątpliwie bardzo przyjemne. Jednak podczas wakacyjnych podróży samochodem jesteśmy szczególnie narażeni na przypadkową stłuczkę. Zdarzają się przypadki, że sprawca zbiegnie z miejsca wypadku, a my nie zdążymy spisać numerów rejestracyjnych. Co zrobić w takiej sytuacji? Do kogo się zwrócić po odszkodowanie?

Zobacz jakie kary grożą za OC.

Jesteś poszkodowany? Zobacz co robić

Jeżeli znajdziemy się w sytuacji kolizji, musimy opanować stres i pamiętać o trzech podstawowych czynnościach, które musimy wykonać. Na samym początku musimy zgłosić kolizję na policji. Bez tego nie mamy co liczyć na wypłatę jakiegokolwiek odszkodowania. Następnie postarajmy się pozyskać ewentualnych świadków do złożenia zeznań, które potwierdzą, że sprawca kolizji rzeczywiście zbiegł z miejsca wypadku.

Kolejną czynnością jest zgłoszenie szkody naszemu ubezpieczycielowi w celu rozpoczęcia procesu likwidacji szkody. O tym czy dostaniemy odszkodowanie i przez kogo zostanie ono wypłacone decyduje rodzaj posiadanej przez nasz polisy, a także to, czy policji uda się ustalić, kto był sprawcą zdarzenia. Tutaj możliwe są trzy warianty.

  • Policja ustala sprawcę – jeżeli posiadacz pojazdu, który uczynił szkodę posiada polisę OC, za wypłatę odszkodowania odpowiedzialny jest ubezpieczyciel, który je wydał. Jeśli mamy składkę AC to wtedy sami decydujemy czy szkoda ma być likwidowana z naszego AC czy z OC sprawcy. Jeżeli wybierzemy to pierwsze rozwiązanie, to nasze towarzystwo zażąda zwrotu kosztów naprawy od towarzystwa, w którym ubezpieczony był sprawca. My oczywiście nie będziemy mieć zwyżki składki za szkodowość. Jeżeli sprawca nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC, wówczas za wypłatę odszkodowania odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ta instytucja rozpatrzy naszą szkodę także wówczas, gdy policji nie uda się znaleźć sprawcy kolizji.
  • Posiadamy ubezpieczenie AC – Jeżeli policja nie ustali kto był sprawcą, a my wykupiliśmy ubezpieczenie AC, koszty naprawy samochodu pokrywa nasze towarzystwo, oczywiście wtedy gdy nasza ochrona obejmuje zakresem szkody wyrządzone przez nieznanych kierowców. Warto więc sprawdzić zakres swojej polisy, by nie mieć problemów po wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczeń tworzone są indywidualnie przez ubezpieczyciela i nie zawsze obejmuje swoim obszarem kraje UE. Zapoznajmy się także z wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli sytuacjami, w których nie możemy liczyć na pomoc ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego.
  • Sprawca zniszczeń pojazdów jest nieznany, a my posiadamy tylko składkę OCW tych okolicznościach przysługuje nam rekompensata za szkody z UFG – na przykład zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz materialne – uszkodzenie pojazdu lub innego mienia. Tu odszkodowanie przysługuje jedynie pod warunkiem, że doszło do uszkodzeń ciała u uczestników, a ten uszczerbek (rehabilitacja/schorzenie) trwał dłużej niż 14 dni. Należy pamiętać, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaca odszkodowania za kolizje spowodowane przez nieznanych kierowców, w których nikt nie odniósł obrażeń. Najgorszy przypadek to moment, gdy winowajca jest nieznany, a my mamy tylko OC, dodatkowo w kolizji nikt nie ucierpiał. W takim przypadku za mechanikę pojazdu będziemy musieli wyłożyć z własnej kieszeni. A więc warto przed wyjazdem na wakacje zabezpieczyć się poprzez wykupienie ubezpieczenia Autocasco. Unikniemy wówczas stresu i kłopotliwych sytuacji.