Nowe zasady ubezpieczeń OC

Nowe zasady ubezpieczeń dla kierowców

Po długich dyskusjach Sejm przyjął projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Reguluje ona między innymi zasady dotyczące ubezpieczeń OC komunikacyjnego. Zmiany muszą jeszcze zaakceptować Senat i prezydent, ale głosowanie w sejmie pokazuje, że zmiany można uznać za przyjęte, a są one korzystne dla ubezpieczonych.

Ustawa wejdzie w życie najprawdopodobniej od 1 stycznia 2012 roku. Kierowcy mają na co czekać, ponieważ ustawa wprowadza wiele rozwiązań, które ułatwią życie ubezpieczonym. Przede wszystkim zniknie problem podwójnego ubezpieczenia. Obecnie można w tą pułapkę wpaść na dwa sposoby.

Przede wszystkim w momencie zakupu auta używanego. Jeżeli nie rozwiążemy umowy ubezpieczenie w ciągu 30 dni od daty zakupu, a kupimy nową polisę, wówczas poprzednia umowa będzie cały czas trwała i automatycznie przedłużała się na kolejne okresy jeżeli nie zostanie wypowiedziana przynajmniej dzień przed jej zakończeniem.Efektem tego jest konieczność płacenia za dwie umowy – za tę, którą klient sam zawarł i za drugą niewypowiedzianą.

Drugi przypadek to zmiana ubezpieczyciela. Jeżeli zmieniamy ubezpieczyciela i nie wypowiemy dotychczasowej umowy na dzień przed końcem działania umowy OC, wówczas automatycznie zawierała się nowa umowa. W efekcie klient miał dwie umowy – z nowym ubezpieczycielem i z dotychczasowym.

Od przyszłego roku już nie będziemy wpadać w pułapkę podwójnego ubezpieczenia. Jeżeli nawet w nią wpadniemy, łatwo się będzie wydostać. Umowę, która się automatycznie przedłuży będzie można łatwo wypowiedzieć, jeżeli będziemy mieli już drugą polisę OC. Jednak za okres wykorzystanej ochrony trzeba będzie zapłacić. Łatwiej tez będzie wypowiedzieć umowę terminie.

Jeżeli wypowiedzenie wyślemy pocztą, za datę wiążącą będzie uważana data stempla pocztowego. Dodatkowo ustawa wprowadza obowiązek przyjmowania takich wypowiedzeń przez agentów towarzystwa. Ułatwi to sprawę, ponieważ nie trzeba będzie już szukać placówki ubezpieczyciela, wystarczy pismo wysłać pocztą lub udać się do najbliższego agenta.

Co w przypadku sprzedaży lub zakupu auta?

W tej chwili kupujący ma 30 dni na to, by wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. Po wprowadzeniu zmian, od stycznia 2012 roku ten limit zniknie i zrezygnować z takiej polisy będzie można w każdym momencie. Jeżeli nie wypowiemy starej umowy, ochrona będzie trwała do końca okresu, na jaki została zawarta. Utrzymano obowiązek sprzedającego auto do poinformowania o tym fakcie ubezpieczyciela i przekazania nowego posiadacza pojazdu. Sprzedający będzie miał na to 14 dni a nie jak obecnie 30 dni.

Utrzymano także sankcję za brak takiej informacji w postaci solidarnej odpowiedzialności za zapłatę składki. Oznacza to, że jeżeli sprzedaliśmy auto, za którego ubezpieczenie płaciliśmy w ratach, a nie poinformujemy ubezpieczyciela o fakcie zbycia tego pojazdu, wówczas towarzystwo ma pełne prawo domagać się od nas opłaty kolejnych rat. Pozytywne zmiany nastąpiły także, jeżeli chodzi o zwrot składki. Jeżeli kupujący auto wypowie OC, wówczas sprzedającemu przysługuje zwrot składek za niewykorzystany okres ochrony.

Będzie on rozliczany co do dnia, a nie jak obecnie do każdego pełnego miesiąca. Towarzystwo będzie miało 14 dni na zwrot pieniędzy. Nie ma już zapisu mówiącego o tym, że możliwość wypłaty niewykorzystanej składki uzależnione jest od przedstawienia kopii dokumentu ubezpieczenia. Ustawodawcy uznali, że ubezpieczyciele dysponują dokumentacją i nie powinni żądać jej od klientów.

Pojawił się też nowy zapis regulujący zwrot składek w przypadku rozwiązania umowy OC zawartej na odległość – przez telefon lub internet. W ten sposób wskazano w ustawie, że umowę ubezpieczenia OC można rozwiązać w sposób określony w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Ustawa ta daje na wypowiedzenie 30 dni.

Tymczasem umowy OC zawarte u agenta nie mogą być rozwiązane po ich zawarciu, ponieważ tak stanowi ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Do tej pory sporną sytuacją było, która ustawa ma priorytet. Teraz już nie ma wątpliwości. Z punktu widzenia klientów to dobre rozwiązanie, bo zapewnia większe pole manewru w sytuacji, gdy klient zechce jednak zmienić ubezpieczyciela. Dla ubezpieczycieli jest to nieco problematyczne, ponieważ przez pierwsze 30 dni trwania umowy nie są pewni, że umowa będzie trwała całe 12 miesięcy.

Ubezpieczyciele mają nadzieję, że klienci nie będą korzystali z tego uprawnienia zbyt często. Klienci będą mieli więcej czasu na wybranie dobrej oferty, ponieważ zakłady ubezpieczeń będą musiały przypominać o zbliżającym się końcu ubezpieczenia OC pisemnie nie później niż na 14 dni przed końcem umowy. Z tego pisma będziemy się mogli dowiedzieć ile będzie nas kosztowało ubezpieczenie, jeżeli zostanie automatycznie przedłużone.

Dostaniemy także informacje, w jakim terminie możemy złożyć wypowiedzenie, jak to zrobić, jakie będą skutki braku wypowiedzenia itp. Dla wielu towarzystw taki wymóg będzie jednak sporym wyzwaniem, ponieważ taką informację trzeba będzie przekazać na piśmie – czy to pocztą, czy to przez agenta.

Trudniej o wyłudzenia odszkodowań

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wnioskował o wprowadzenie w ustawie zapisów zmniejszających możliwości wyłudzenia odszkodowania z Funduszu. Sposobem na wyłudzenie odszkodowania było, po tym jak UFG wprowadził kilka lat temu pewien zapis. Według niego UFG pokrywał szkody na mieniu wyrządzone przez nieznanego sprawcę tylko wtedy, gdy wypadek był poważny, w skutek niego uczestnik zginął lub poniósł ciężki uszczerbek na zdrowiu.

W efekcie tego zapisu, kierowca, który się zagapił i wypadł z drogi, twierdził, że spowodował to nieznany sprawca, a o zaświadczenie starał się u zaprzyjaźnionego lekarza. Teraz taka możliwość zostanie ograniczona, ponieważ dodano wymóg, że musi to być lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny, odpowiadający rodzajowi i zakresowi urazów, jakie doznał klient w czasie wypadku.