Nowelizacja przepisów w zakresie OC

Nowelizacja przepisów w zakresie OCUporządkowanie przepisów dotyczących zasad świadczenia ubezpieczeń komunikacyjnych, a w szczególności obowiązkowej w Polsce polisy OC, są jednym z ważniejszych punktów dyskusji prawnych. Długoletnie zaniedbania w tej kwestii spowodowały, że duża liczba ubezpieczycieli nagminnie wykorzystuje luki prawne na swoją korzyść, a w dodatku często sprawy wnoszone przez konsumentów do sądu kończą się niewystarczającymi do pełnego zadośćuczynienia grzywnami. Stąd też uregulowaniem kwestii związanych z ubezpieczeniem samochodowym od odpowiedzialności cywilnej zajmuje się specjalna grupa robocza, powołana z inicjatywy Rady Rozwoju Rynku Finansowego.

Zaproponowane zmiany mają po zaktualizowaniu być wpisane do projektu ustaw dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, a jednym z głównych problemów z obecnymi przepisami jest przede wszystkim kwestia podwójnego ubezpieczenia.

Konieczność zapłaty podwójnej polisy OC wynika z faktu, że umowa o ubezpieczenie jest automatycznie przedłużana, jeżeli kupujący samochód nie wypowie jej do miesiąca czasu.

Trudności związane z tym przepisem dotyczą wielu sytuacji, wśród których jedną z najczęstszych jest pomijanie przez ubezpieczyciela okresu wypowiedzenia dla transakcji, zawieranych mniej niż 30 dni przed końcem umowy. To również problem dla kierowców, ponieważ mają oni prawo zapomnieć o formalnościach z tym związanych, zwłaszcza gdy mają mało czasu na ich załatwienie. Zmiany, które zamierza przeprowadzić grupa robocza spowodują, że zasada automatycznego kontynuowania umowy ubezpieczenia OC zniknie w przypadku transakcji zakupu auta.

Innym częstym problemem w związku z przekazywaniem polisy ubezpieczeniowej wraz z dokonaniem transakcji sprzedaży samochodu jest przewidywany zwrot zapłaconej (a nie wykorzystanej) w związku z nią składki.

Nabywca nie ma obowiązku kontynuowania umowy OC z dotychczasowym ubezpieczycielem, i w takim wypadku za pełne miesiące niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej sprzedanego auta przysługuje nadpłata, o czym nie wszyscy kierowcy wiedzą. Trudności rodzą też formalności związane z wypowiedzeniem umowy polisy OC ubezpieczycielowi, które musi mu zostać dostarczone na jeden dzień przed datą końca umowy.

Nie jest jednak jasno określone, w jaki sposób należy dokonać wypowiedzenia (niektóre z firm posiadają swoich agentów), zwłaszcza, gdy wysyłamy niezbędne formularze pocztą (tutaj problemem jest data dostarczenia przez pocztę przesyłki, co może być dowolnie rozumiane przez towarzystwo ubezpieczeniowe). Przewiduje się zmiany na korzyść konsumentów również w tym zakresie.

Podobnie na przeszkody można napotkać, chcąc dokonywać formalności przez Internet i telefon.

Po nowelizacji obecnego kodeksu, możliwe będzie nie tylko wprowadzanie drobnych zmian do obowiązującej umowy, ale i również zakupywanie nowej polisy ubezpieczeniowej. Długo oczekiwane korekty przepisów, powodujące, że Polacy mają być objęci lepszą ochroną OC w czasie zagranicznych podróży, są również obecnie planowane przez grupę roboczą do spraw ubezpieczeń.