NW, jak wybrać najlepszą ofertę?

NW, jak wybrać najlepszą ofertę?NNW to oczywiście następstwa nieszczęśliwych wypadków, czyli sytuacje, takie jak uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie ciała ofiary, albo nawet śmierć. Ubezpieczenia NNW nie są obowiązkowe, ale często występują razem w pakietach ubezpieczeń zdrowotnych, obejmujących szersze spektrum sytuacji niebezpiecznych. Wybierając konkretne produkty w towarzystwie ubezpieczeniowym, powinniśmy zorientować się, jakie konkretnie oferty i ceny ma dana firma. Czasem, zaraz obok OC i AC warto dodatkowo wybrać również NNW.

Jeśli chcemy zakupić ubezpieczenie NNW i wybraliśmy już nawet ubezpieczyciela, powinniśmy na chwilę się zatrzymać i uważnie przejrzeć umowę oraz ceny składek i sumę, na jaką opiewa samo ubezpieczenie. Przede wszystkim, trzeba upewnić się w jakich dokładnie okolicznościach ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić nam pieniądze. Wiele osób wychodzi z mylnego przekonania, że „wystarczy” rozbić się samochodem, aby móc wzywać towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłacenia drastycznych sum.

Niestety, tak to nie działa i dlatego lepiej zorientować się, kiedy możemy liczyć na wypłatę ubezpieczenia oraz jakiej wielkości ono będzie. Wyłączenia od umowy, takie jak jazda pod wpływem narkotyków i alkoholu, kolizje i wypadki w czasie wojny, czy choroby zawodowe to tylko niektóre z przykładów, których ubezpieczyciel nie bierze pod uwagę podczas wypłacania odszkodowania.

Kolejna sprawa, na którą należy zwrócić uwagę, to wysokość składek.

Mechanizm sumy ubezpieczenia zależącej od wielkości składki chyba we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych działa na tej samej zasadzie i nie ma od tego odstępstw. Po prostu: kierowco, im więcej płacisz, tym masz możliwość otrzymania większego odszkodowania. Dolna granica, określająca minimalne odszkodowanie zwiększa się, zaś użytkownik pojazdu może być pewien, że wypłata będzie również nie mniejsza niż pewna stała, ustalona przez towarzystwo ubezpieczeniowe kwota.

Dodatkowo, trzeba pamiętać, że nie sama składka określa sumę odszkodowania – bierze się tutaj pod uwagę również taki czynnik, jak wariant ubezpieczenia, czyli konkretne zapisy w umowie, zawierające, lub wykluczające określone przez klienta i firmę ubezpieczeniową sytuacje podczas wypadków. Różne warianty pozwalają właścicielom samochodów dopasować daną opcje do własnych wymagań i potrzeb, dzięki czemu nie trzeba płacić za kuriozalne, potencjalne zabezpieczenia od „wypadku podczas pożaru” i tym podobnych.

Niemniej, im mniej opcji wybierzemy, tym mniejszą możemy mieć pewność, że otrzymamy jakąkolwiek sumę z odszkodowania. Dlatego tak ważne jest, aby wybrana przez nas firma ubezpieczeniowa zawierała szeroki i elastyczny wachlarz możliwości, tak, abyśmy mogli precyzyjnie i samodzielnie dopasować wszystkie warunki i opcje.

Warto również wspomnieć, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do wypłaty odszkodowania, gdyż również w tej kwestii pojawiają się wątpliwości. Objęte ubezpieczeniem są jedynie nieszczęśliwe wypadki, czyli takie, które uznaje się za wywołane przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od samego kierowcy i współpasażerów.Dodatkowo, poszkodowana osoba musi samodzielnie zorganizować sobie leczenie, które pomoże jej jak najszybciej wrócić do zdrowia, albo przynajmniej zminimalizować szkody. Dopiero wtedy ubezpieczyciel może przystąpić do działania, które poprzedzone jest weryfikacją lekarską stanu zdrowia poszkodowanego.