O Zielonej Karcie słów parę

O Zielonej Karcie słów paręCzym jest Zielona Karta? Jakie kraje respektują ten dokument? W jakich państwach dokument ten nie jest w ogóle wymagany? Gdzie nie powinniśmy się wybierać bez certyfikatu Zielonej Karty, żeby uniknąć kłopotów? W swoim artykule postaram się nieco przybliżyć Państwu tematykę ubezpieczeń, a w szczególności Zielonej Karty.

Zieloną Kartą nazywamy Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy. Dokument ten zwalnia nas od odpowiedzialności cywilnej w przypadku spowodowania wypadku poza granicami naszego kraju. Nazwa dokumentu wzięła się z dość prozaicznego powodu. Certyfikat jest drukowany na zielonym papierze. Obecnie ubezpieczenie to jest uznawane przez czterdzieści państw należących do systemu Zielonej Karty.

Wraz z akcesją Polski do Unii Europejskiej nasze problemy związane z dokumentem zniknęły na terenie państw członkowskich. Od 1 maja 2004 roku nasi rodacy mogą bez żadnych konsekwencji wjeżdżać samochodem na terytorium członków Wspólnoty nie posiadając Zielonej Karty. Jedynym wymogiem jest posiadanie polskich rejestracji, co jest uznawane za równoznaczne z posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC. Zwolnienie z posiadanie Zielonej Karty dotyczy również terytoriów państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Gdzie zatem wjedziemy bez Zielonej Karty? Państwa, w których posiadanie dokumentu nie jest konieczne to (w porządku alfabetycznym): Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy. Zielona Karta nie obowiązuje nas również w krajach, gdzie obowiązują biura państw członkowskich Unii Europejskiej, czyli np. na Gibraltarze (Wielka Brytania) czy Liechtenstein (Szwajcaria).

W kwietniu 2004 roku została wydana dyrektywa Komisji Europejskiej, która uniemożliwia zatrzymywanie kierowców samochodów z nowych państw członkowskich w celu sprawdzenia posiadania ważnej umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej OC. W przypadku jakichkolwiek kłopotów mamy obowiązek zgłosić się do Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

W jakich krajach Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy jest wymagany? Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Tunezja, Turcja oraz Ukraina to państwa, w których brak dokumentu może mieć dla nas niemiłego konsekwencje. Całkowicie inne przepisy obowiązują w Rosji. Zielona karta nie jest tam honorowana, a wjazd zobowiązuje nas do wykupienia odrębnego ubezpieczenia. Co ciekawe, wjazd do Rosji bez ubezpieczenia w praktyce nie jest w ogóle możliwy, gdyż celnicy zwracają na to szczególną uwagę podczas kontroli granicznej.

Zielona Karta nie jest oczywiście dokumentem darmowym. Cena dokumentu jest zależna od pojemności silnika, kursu walut (dolar), okresu wydania certyfikatu oraz kierunku podróży. Koszta kształtują się w przedziale od 120 do 300 zł miesięcznie.

Przejdź do: NAJTAŃSZE OC | OC AC | AC | LEASING | KREDYT