OC AC dla turystów

Co powinni wiedzieć zmotoryzowani turyści – OC AC?

Może pogoda nie rozpieszcza, ale lato w pełni. Jeżeli wybieramy się na letni wypoczynek za granicę, to przyda nam się kilka informacji. Informacje, co zrobić w przypadku szkody powstałej za granicą w poniższym artykule.

Jeżeli celem naszej podróży jest kraj europejski – członek Unii Europejskiej lub państwo stowarzyszone – nie musimy legitymować się Zieloną Kartą. Wystarczy nam polisa OC, którą zawarliśmy w kraju, bez dodatkowych potwierdzeń. Polacy mogą poruszać się po krajach Unii Europejskiej, a podstawą pokrycia ubezpieczeniowego jest nasza polska rejestracja. Nie oznacza to jednak, że możemy jeździć bez nie mając przy sobie dowodu ubezpieczenia – może bowiem wystąpić konieczność okazania takiego dowodu podczas kontroli policyjnej lub w przypadku kolizji drogowej.

Jak wygląda likwidacja szkody komunikacyjnej w krajach UE? Tu można wydzielić dwie grupy – jeżeli jesteśmy poszkodowanymi, i jeżeli jesteśmy sprawcami zdarzenia.

Co, gdy jesteśmy poszkodowani?

Najlepiej jest mieć przy sobie formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Najlepiej w wersji polsko-angielskiej. Warto wziąć taki dokument w podróż, na pewno usprawni to proces likwidacji szkody. Formularz taki możemy pobrać na stronie internetowej naszego ubezpieczyciela. Jest to standardowy dla wszystkich krajów unijnych druk – uwzględnione SA okoliczności zdarzenia, dane ubezpieczycieli i uczestników zdarzenia.

Tak szczegółowe informacje pomaga szybciej doprowadzić do likwidacji szkody. Jeżeli nie mamy takiego formularza, należy spisać wszystkie dane dotyczące zagranicznego pojazdu – informacje takie jak nr rejestracyjny, marka auta, kraj rejestracji, numer polisy, nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, oraz dane kierującego pojazdem. Przydatne będzie także oświadczenie sprawcy szkody lub protokół policji.

Zaleca się w miarę możliwości wezwać na miejsce zdarzenia policję, szczególnie w przypadku powstania sporu w kwestii ustalenia winy bądź sprawcy. Jeżeli wystąpiły ofiary w ludziach, należy obowiązkowo wezwać policję. Pamiętajmy, aby nigdy nie podpisywać żadnego dokumentu w języku, którego nie znamy – możemy pogrążyć się podpisując na przykład zrzeczenie się odszkodowania lub potwierdzić niekorzystną dla nas wersję wydarzeń.

Jeżeli dojdzie do powstania szkody w kraju należącym do UE, poszkodowany obywatel może dochodzić prawa do odszkodowania od ubezpieczyciela, u którego ubezpieczony jest sprawca wypadku. Będzie mógł to zrobić za pośrednictwem polskiego zakładu ubezpieczeń, który będzie reprezentantem do spraw roszczeń tego zagranicznego zakładu ubezpieczeń.

Oznacza to, że poszkodowany po powrocie do kraju, powinien odnaleźć za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych tzw. reprezentanta do spraw roszczeń zagranicznej firmy ubezpieczeniowej sprawcy szkody. To z nim, bez żadnych dodatkowych opłat i w języku polskim, powinien negocjować swoje roszczenia. Jeżeli zagraniczny ubezpieczyciel nie będzie miał reprezentanta do spraw roszczeń w naszym kraju, szkody będą rozpatrywane przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W krajach, które nie należą do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego obowiązują inne zasady, jeżeli chodzi o ubieganie się o odszkodowanie. Jeżeli wybieramy się na przykład na Chorwację powinniśmy wiedzieć, że do zdarzeń z udziałem kierowców polskich pojazdów jako poszkodowanych i kierowców chorwackich pojazdów jako sprawców nie mają zastosowania przepisy IV Dyrektywy Komunikacyjnej.

W praktyce oznacza to, że polski poszkodowany nie będzie mógł zwrócić się po powrocie do ojczyzny do polskiego reprezentanta do spraw roszczeń. Roszczenia niestety muszą być kierowane bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy. Jest to spore utrudnienie, dlatego jeżeli jedziemy do kraju z poza Unii Europejskiej (Serbia, Czarnogóra, Rosja, Białoruś itd.) warto przed wyjazdem wykupić ubezpieczenie Autocasco.

Co w sytuacji, gdy jesteśmy sprawcą?

Jeżeli obywatel Polski, kierując pojazdem zarejestrowanym w Polsce, spowoduje wypadek na terenie innego kraju, poszkodowany lub policjant spisuje numery rejestracyjne i markę samochodu. Dla łatwiejszej likwidacji szkody, sprawca powinien udzielić poszkodowanym dodatkowych informacji o sobie i swoim pojeździe – numer polisy OC, nazwę ubezpieczyciela, imię i nazwisko kierowcy.

Także i w tym przypadku również najwygodniejszym rozwiązaniem będzie wypełnienie formularza wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Nie należy oddawać oryginalnego dokumentu ubezpieczenia OC i jak już wspomniano nie podpisywać żadnych dokumentów, których nie rozumiemy. W przypadku szkody wyrządzonej innym uczestnikom ruchu, będzie ona likwidowana w kraju zdarzenia przez zagranicznego korespondenta polskiego ubezpieczyciela, u którego wykupiliśmy polisę OC.

W sytuacji szkody własnego pojazdu, jeżeli jesteśmy sprawcą, możemy ją zlikwidować wykorzystując swoje ubezpieczenie AC– oczywiście, jeżeli zakres terytorialny obejmuje kraj, w którym nastąpił wypadek. Warto przed podróżą zastanowić się nad wykupieniem dodatkowego pakietu Assistance – dzięki niemu możemy uzyskać pomoc we wszystkich krajach Europy.

Jak przy każdym ubezpieczeniu należy zwrócić uwagę na zakres jaki obejmuje polisa, by wiedzieć w jakich sytuacjach możemy liczyć na pomoc. Sprawdźmy, czy polisa obejmuje najważniejsze usługi – jak holowanie do najbliższego serwisu, prawo uzyskania pojazdu zastępczego, organizację hotelu, pomoc prawna i tłumacza.