Odpowiedzialność ubezpieczyciela (OC AC) w praktyce ograniczenia

Odpowiedzialność ubezpieczyciela (OC AC) w praktyce ograniczeniaW uzasadnionych przypadkach ubezpieczonemu może zostać ograniczona wypłata odszkodowania. Poniżej przedstawiamy Państwu najbardziej znane przypadki.

Jazda z dodatkowym gazem

Kierujący po alkoholu nie mają taryfy ulgowej – jeżeli spowodują szkodę, zobowiązani są do zwrócenia kosztów wypłaconych świadczeń. W przypadku trwałego uszkodzenia zdrowia, może zostać zasądzona np. dożywotnia renta, której koszty ponosi pijący sprawca. W niektórych przypadkach, kierującemu pod wpływem grozi więzienie, nie wspominając o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Kluczyki, dokumenty w środku – kradzież

Jeżeli ubezpieczony od kradzieży wykaże się niefrasobliwością i zostawi kluczyki czy dokumenty w trakcie popełniania przestępstwa najlepszym razie musi się liczyć ze znacznym ograniczeniem wypłaconych świadczeń. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w takim wypadku nie wypłacają odszkodowań.

Głupota ubezpieczonego

Lub tzw. niedbalstwo. Np. jeżeli wjedziemy samochodem do rzeki, żeby sprawdzić jak jest głęboko, czy damy radę przejechać i samochód zostanie uszkodzony przez zalanie to w większości wypadków ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia AC.

Nieprzestrzeganie przepisów

Jeżeli szkoda powstała wskutek nieprzestrzegania przepisów(sam fakt często wystarcza), to suma odszkodowania zostaje pomniejszona o ok. 25%-30%. Wymuszanie pierwszeństwa, przekroczenie prędkości, jazda na czerwonym świetle – to tylko niektóre z pewnych przypadków, które jeżeli tylko zostaną udowodnione to spowodują zmniejszenie ewentualnego odszkodowania. Brak zapiętych pasów jest postrzegany w kategoriach niedbalstwa i ewentualna szkoda na ciele jest traktowana jako powstała niejako z własnej winy – efekt – świadczenia, renta zmniejszone np. o 50%.

Holowanie-trzeba tanio wybierać

Jeżeli szkoda wymaga holowania samochodu zobowiązani jesteśmy do wyboru w miarę oszczędnej oferty z dostępnych okolicznych firm. W wypadku zawyżenia kosztów zostaje wypłacona tylko średnia kwota za usługę w regionie.

Wszystkie szczegółowe ustalenia zawiera podpisywana umowa. Jedyna rada – czytać dokładnie tekst podpisywanej polisy i wykazać się niewielkimi umiejętnościami przewidywania.