Odszkodowania

Dlaczego warto powierzyć naszej kancelarii odzyskanie odszkodowania

 • Nie pobieramy żadnych opłat z góry (brak zaliczek, opłat wstępnych itd.), a Nasze honorarium płatne jest po skutecznym wyegzekwowaniu odszkodowania
 • Posiadamy wykwalifikowaną kadrę prawniczą oraz doradców udzielających osobom poszkodowanym na bieżąco informacji na temat stanu prowadzonej sprawy
 • Stosujemy przejrzyste zasady współpracy oparte na prostych i zrozumiałych umowach pozbawionych „haczyków” i jakichkolwiek niedozwolonych klauzul, a każdego klienta traktujemy z należytym szacunkiem
 • Każdą sprawę poddajemy gruntownej analizie prawnej (m.in. ustalamy, czy roszczenie nie uległo przedawnieniu, szacujemy wartość poniesionej szkody, gromadzimy dowody)

Zgłoszenie szkody osobowej

Jeśli chciałbyś powierzyć odzyskanie odszkodowania profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej – wypełnij formularz.

Po otrzymaniu wiadomości nasz doradca dokona bezpłatnej oceny sprawy i przedstawi naszą ofertę. Dopiero po otrzymaniu naszej oferty zdecydujesz, czy
zlecić nam sprawę.

Pamiętaj, że:

 • nie pobieramy żadnych opłat wstępnych
 • wysyłając swoje zgłoszenie niczym nie ryzykujesz, a możesz
  tylko zyskać

 

Co gwarantujemy w ramach usługi dochodzenia odszkodowania:

Dochodzenie odszkodowań powypadkowych obejmuje wszelkie zgodne z prawem działania mające na celu rekompensatę szkody poniesionej przez osobę poszkodowaną, a wśród nich:

 • dokonanie fachowej analizy i oceny sytuacji prawnej osoby poszkodowanej (ustalenie w tym zakresie, czy roszczenie nie uległo przedawnieniu)
 • ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę i zobowiązanego do jej naprawienia
 • ustalenie zasadności i rodzaju świadczeń odszkodowawczych przysługujących osobie poszkodowanej (np. zadośćuczynienia pieniężnego, renty powypadkowej)
 • ustalenie wysokości (kwoty) świadczeń odszkodowawczych przysługujących osobie poszkodowanej
 • staranne skompletowanie pełnej dokumentacji celem należytego udowodnienia roszczenia
 • wystąpienie w oparciu o udzielone pełnomocnictwo z roszczeniem o naprawienie szkody do właściwego podmiotu np. do ubezpieczyciela
 • kontrola terminowości i prawidłowości wypłaty świadczeń odszkodowawczych
 • w razie potrzeby zaskarżenie decyzji ubezpieczyciela – nie wyłączając drogi sądowej