Odszkodowanie z AC – wypłata z VAT

Odszkodowanie z AC – wypłata z VATZakłady ubezpieczeń w stosunku do ubezpieczonych stosują pewne praktyki, które są kwestionowane przez sądy i UOKiK. Chodzi o to, że ubezpieczyciele pomniejszają kwoty odszkodowań o podatek VAT, w przypadku kiedy ubezpieczony ubiegający się o odszkodowanie nie posiada faktury VAT. Konsekwencją takich działań jest fakt, że kierowca otrzymuje odszkodowanie w takiej wysokości, która nie pokrywa w pełni poniesionych kosztów naprawy.

Sprawa wygląda następująco. Przepisy o VAT nie regulują kwestii związanych z prawem ubezpieczeniowym. Powyższe zagadnienia reguluje prawo cywilne i przepisy ubezpieczeniowe. W kodeksie cywilnym jest napisane, że wysokość odszkodowania powinna być ustalona według wartości części zamiennych, oraz usług, które są konieczne do wykonania naprawy. Oczywistym jest fakt, że osoba, która kupuje części potrzebne do naprawy auta lub usługę jego naprawy, to w cenie jednego i drugiego zawarty jest VAT, dlatego też zakład ubezpieczeniowy nie powinien potrącać od odszkodowania wartości VAT.

Według Konrada Milewskiego, zastępcy dyrektora z Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń, wypłata odszkodowania w cenie netto lub brutto zależy od tego czy osoba poszkodowana jest płatnikiem VAT, oraz czy ma możliwość odliczenia VAT. Ważny jest również aspekt, czy w umowie z klientem suma ubezpieczenia była podana w wartości netto, czy brutto.

Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej nie ma możliwości odliczenia VAT, który został zawarty w wartości towaru lub usługi. Z tego powodu kwota odszkodowania nie powinna mieć odliczonego podatku VAT. Podobna zasada powinna obowiązywać w przypadku przedsiębiorców, którzy nie mogą odliczyć VAT. Takie właśnie stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy.

Podobne stanowisko zajął Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd przeprowadza kontrole i bada przede wszystkim podpisywane umowy. Jeżeli zakład ubezpieczeń nie stosuje się do zaleceń kontroli, wtedy podatnik może jedynie wnieść sprawę do sądu i walczyć w ten sposób o wypłatę VAT.

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, w którym strony decydują i ustalają warunki zawarcia danej umowy. Jeżeli zgodnie z umową ubezpieczenie jest wypłacane o pomniejszony podatek VAT, to wtedy poszkodowany nie otrzymuje odszkodowania, które w całości pokrywa poniesioną przez niego szkodę.