Odszkodowanie z ubezpieczenia OC AC

Sprawdź jak skutecznie odzyskać odszkodowanie

Wiadomo, że nikt nie podpisuje umowy ubezpieczenia z przeświadczeniem, że będzie musiał korzystać z odszkodowania. Ale bywa, że chociażby nie z naszej winy zostajemy uczestnikiem wypadku drogowego.

Aby skutecznie przejść przez formalności związane z uzyskaniem odszkodowania należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Ale najważniejsze jest zabezpieczyć się jeszcze przed podpisaniem umowy poprzez dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Jest to może mało interesująca lektura, ale warto zwrócić uwagę na kilka podpunktów tego dokumentu:

  • Sprawdź zakres umowy – czyli po prostu od jakich zdarzeń jesteś chroniony polisą OC bądź AC. Często płacimy, za usługi, które nie są nam potrzebne, natomiast tych, które by się przydały nie ma. Dotyczy to w szczególności polisy Autocasco, której warunki powinny być dostosowane do potrzeb klienta. Jeżeli chodzi o polisę OC to w dużej mierze jest to ubezpieczenie niemal takie same w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym.
  • Sprawdź metodę, jaką wycenia się szkodę. Najczęściej mamy do czynienia z dwoma sposobami – warsztatowym i kosztorysowym. W pierwszym przypadku to warsztat po naprawie auta wystawia fakturę, za którą płaci ubezpieczyciel. W drugim przypadku może się zdarzyć, że wycena będzie niższa niż rzeczywisty koszt naprawy, więc różnice będziemy musieli pokryć sami.
  • Uważaj na polisy z udziałem własnym. Zazwyczaj składki w takim wypadku są niższe jednak w momencie szkody, to ubezpieczony w jakimś procencie będzie musiał pokryć koszty naprawy. W praktyce wygląda to tak, że ubezpieczyciel szacuje koszt naprawy auta, po czym potrąca ustalony w umowie procent udziału własnego.
  • Sprawdź, jakie obowiązują terminy zgłoszenia szkody. Dotyczy do najczęściej ubezpieczenia AC. Najlepiej jest zgłosić fakt uszkodzenia pojazdu w tym samym dniu. Jeżeli będziesz przestrzegał terminów i procedur wyszczególnionych na umowie, wówczas odszkodowanie uzyskasz łatwo i szybko.
  • Sprawdź, jakie są wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Są to zapisy mówiące, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę, lub odszkodowanie zostanie zmniejszone o procent zapisany w umowie. Zazwyczaj wyłączenia dotyczą rażącego niedbalstwa, a także umyślnie spowodowanych uszkodzeń. Warto zadać sobie trud i sprawdzić jak dane zachowania są definiowane przez ubezpieczyciela. Ograniczenia odpowiedzialności to najczęściej pomniejszenie wypłaconego odszkodowania. Tutaj także warto zapoznać się, kiedy ubezpieczyciel może takie ograniczenie zastosować.

Wśród klientów często można usłyszeć negatywne opinie na temat danego ubezpieczyciela. Obecnie zaczyna się to zmieniać, i każda firma zaczyna dbać o jak najszybszą likwidację szkody i obsługę klienta. Zdają sobie sprawę z tego, że obecnie łatwo jest zmienić ubezpieczyciela, a co za tym idzie muszą być bardziej konkurencyjni.