Patrzymy tylko na cenę OC

Nadal cena decyduje o wyborze ubezpieczenia komunikacyjnego

Jak wynika ze statystyk jedna na dziesięć osób zmieniła ubezpieczyciela w okresie ostatnich dwóch lat. Widać także, że aż 6% kierowców pomimo posiadania samochodu, nie ubezpiecza go. W badaniu wzięli udział tylko osoby, które posiadają samochód. Pominięto 37% osób, które nie posiadają własnego pojazdu. Więc przeliczając wyniki wychodzi na to, że około 15% osób zmieniło w ciągu ostatnich dwóch lat ubezpieczyciela a bez ubezpieczenie jeździ aż około 10% osób.

Jakie są najczęstsze powody zmiany ubezpieczyciela?

Najczęściej chodzi o cenę polisy. Polacy zmieniają swoją firmę ubezpieczeniową jeżeli znajdą ofertę na lepszych warunkach cenowych – jest to około 68% osób.

Tylko co piąta osoba zdecydowała się na zmianę ponieważ znalazła atrakcyjniejszą polisę w cenie dotychczasowej. W obydwóch grupach około 5% osób zdecydowało się na zmianę, ponieważ polecali tak ich znajomi – byli to przeważnie mężczyźni. Polacy niechętnie nastawieni są do różnego rodzaju reklam i medialnych chwytów. Bardziej ufają radą swoich znajomych czy przyjaciół. Jak się okazało, nikt nie zrezygnował z usług dotychczasowego ubezpieczyciela z powodu problemów w otrzymaniu odszkodowania. Największy odsetek osób zmieniających ubezpieczyciela jest wśród osób w średnim wieku.

Kierowców, którzy poruszają się autem bez ważnego ubezpieczenie jest najwięcej wśród młodych ludzi do 29 roku życia. Są to albo studenci albo robotnicy. Warto w tym momencie zaznaczyć, że jazda bez ważnego ubezpieczenia jest bardzo ryzykowna. W razie spowodowania wypadku może pociągnąć za sobą poważne skutki finansowe, odczuwalne nawet przez całe życie.

Przykładowo, jeżeli w wypadku spowodowanym przez kierowcę bez ochrony OC ucierpi osoba trzecia w takim stopniu, że będzie jej wypłacana renta, to z kieszeni sprawcy będzie ona pobierana. W mniej radykalnych przypadkach sprawca będzie musiał oddać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wszystkie koszty związane z hospitalizacją i rehabilitacją poszkodowanego.

Dodatkowo od niedawna działa centralna baza, poprzez którą Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może monitorować historię polisy danego kierowcę. Korzystając z tego systemu będzie można wychwycić nieuczciwych kierowców, którzy nie mają ubezpieczenie OC.