Podpisano nowelizację na OC

Nowelizacja przepisów ubezpieczeniowych otrzymała podpis prezydenta.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Przepisy, które wejdą w życie w lutym przyszłego roku mają zmniejszyć występowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia. Przewidują także zwiększenie kar dla nieuczciwych kierowców, którzy nie płacą za ubezpieczenia.

Nowelizacja ustawy przewiduje możliwość wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, jeżeli kupiliśmy już nowa polisę. Klient, który zawiera umowę przez Internet, jako dokument potwierdzający fakt opłacenia składki będzie mógł okazać wydruk z komputera. Jeżeli chodzi o zmianę ubezpieczyciela i związane z tym faktem wypowiedzenie umowy, za datę wiążącą będzie się uważać datę stempla pocztowego. Dodatkowo będzie można przedstawić wypowiedzenie przed agentem ubezpieczeniowym działającym dla naszego towarzystwa ubezpieczeniowego.
Nowelizacja dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, rolników i ubezpieczenia budynków gospodarczych. Przewiduje możliwość wypowiedzenia podwójnej umowy ubezpieczenia OC, a w przypadku sprzedaży pojazdu, umowa zawarta przez poprzedniego właściciela będzie ważna tylko do końca okresu zawarcia i nie będzie mogła zostać automatycznie przedłużona.

Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, to najważniejsze przepisy mające ograniczyć liczbę nieubezpieczonych kierowców to:

  • Inny sposób obliczania kary za brak ubezpieczenia OC. Do tej pory wysokość kary był zależny od kursu euro. Od nowego roku będzie naliczana w stosunku do minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Właściciel samochodu osobowego, który nie posiada aktualnej polisy ubezpieczenia OC zapłaci dwukrotną wartość minimalnej płacy, czyli około 3 tys. zł.
  • Najwięcej będą musieli płacić właściciele ciągników siodłowych. Obecnie kara za brak ubezpieczenia wynosi tyle, ile zapłaci motocyklista. Nowe przepisy przewidują karę w wysokości trzykrotnej płacy minimalnej, czyli około 4,5 tys. zł.
  • Kolejny przepis umożliwi Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu korzystanie z centralnej bazy do kontroli posiadaczy pojazdów pod kątem wykupienia polis OC.
  • Zostaną również zaostrzone inne kary w stosunku do nieubezpieczonego kierowcy. Za spowodowanie wypadku bez ważnego ubezpieczenia kierowca zapłaci więcej niż dotychczas. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie dochodził od sprawcy wypadku nie tylko kosztów naprawy i leczenia poszkodowanych, ale również własnych kosztów związanych z likwidacją szkody.

Zmieni się także zakres działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Teraz będzie można sprawdzić na stronie internetowej UFG, kto i gdzie ma wykupione ubezpieczenie OC. Ważna zmiana dotyczy także zakupu auta. Na mocy nowych przepisów, nabywca pojazdu będzie mógł korzystać z ubezpieczenia poprzedniego właściciela tylko do momentu wygaśnięcia umowy. Nie będzie możliwości przedłużenia takiej polisy, czy też automatycznego przedłużenia. Na początku może to spowodować wzrost liczby nieubezpieczonych, z powodu nieznajomości nowych zasad. Jednak w dłuższym czasie zmiany, które wnosi nowelizacja przyczynią się do spadku liczby nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów.

Szacuje się, że w tej chwili po polskich drogach porusza się około dwieście tysięcy nieubezpieczonych pojazdów, co roku powodując około 5 tys. wypadków.