Polisa OC AC i NW dla quada

Jazda quadem a ubezpieczenie OC

Pojazdy typu ATV – czyli popularnie quady stają się coraz popularniejsze. Wypadki podczas jazdy nimi nie należą do rzadkości.

Pomimo, że pojazdy te nie wyglądaj groźnie, a silniki często mają małą pojemność – w rzeczywistości dysponują dużą mocą i momentem obrotowym, co w połączeniu z niedoświadczonymi kierowcami może być przyczyną tragedii.

Jeżeli posiadacz quada w czasie jazdy wyrządzi szkodę osobie trzeciej, lub uszkodzi mienie będzie musiał zapłacić odszkodowanie, chyba że posiada ubezpieczenie OC. Każdy posiadacz motocykla czy quada musi wykupić polisę OC, nawet wtedy, gdy porusza się wyłącznie w terenie do tego przeznaczonym. Prawo traktuje quady tak jak pojazdy motorowe trzykołowe, w związku z czym, dotyczą ich takie same ubezpieczenia.

Quady i motocykle poruszające się po drogach publicznych muszą być zarejestrowane, posiadać tablice rejestracyjne, a kierowca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takiego pojazdu. Dodatkowo powinny posiadać ważną polisę OC, nawet jeżeli nie jeżdżą w ruchu miejskim. Ubezpieczenie to chroni osoby, które mogą być poszkodowane, a do wypadku może dojść nawet na bezdrożach.

Możemy zakupić także inne ubezpieczenia – ale te są dobrowolne i zależą od właściciela pojazdu. Towarzystwa najczęściej sprzedają ubezpieczenia standardowe – OC, AC i NW dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Najczęściej quady rejestrowane są na podobnych warunkach co motocykle. W przypadkach szczególnych oferta jest dobierana indywidualnie i zależna od oceny ryzyka.

W przypadku ubezpieczenia AC trzeba uważać, może się zdarzyć taka sytuacja, że ubezpieczyciel wystawi polisę, zainkasuje składkę, ale zastrzeże w umowie, że ochrona obowiązuje dopiero po zarejestrowaniu pojazdu. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają specjalnie skonstruowane oferty pakietowe dla posiadaczy pojazdów ATV. Zazwyczaj jest ona tańsza od standardowej, zaś zakres jest typowy. Jeżeli występują różnice to w zakresie ubezpieczenia assistance. Przy wyliczeniu składki ubezpieczenia brana jest po uwagę marka, model, pojemność, rocznik pojazdu oraz dane właściciela: rok urodzenia, data wydania prawa jazdy itd.

Jeżeli chcemy zawrzeć polisę ubezpieczenia, należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy ograniczające odpowiedzialność towarzystw. Często towarzystwa stosują franszyzę – czyli poniżej pewnej kwoty szkody nie są objęte ochroną, lub udział własny – odszkodowanie jest pomniejszone o określony ułamek stanowiący właśnie udział własny w szkodzie. Ze względu na specyfikę pojazdu typu quad ubezpieczyciele nie zapewniają pojazdu zastępczego. Atutem decydującym o atrakcyjności danej oferty jest możliwość przeniesienia zniżek na inny pojazd.

W przypadku używania wypożyczonego pojazdu, warto zapoznać się czy jest ubezpieczony, a jeżeli tak, jaki jest zakres ubezpieczenia. W przypadku uszkodzenia pojazdu, który nie ma polisy, za szkody będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Przejdź do: OC | OC AC | AC