Procedura zmiany ubezpieczyciela

Procedura zmiany ubezpieczycielaWraz z upływem czasu polepsza się również jakość świadczonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe usług, co oznacza, że od kilku lat coraz łatwiej konsumentom porozumieć się z usługodawcą. W dalszym ciągu jednak występują pewne problemy, wynikające głównie z nieznajomości przepisów dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych. Pierwszym błędnym założeniem wśród kierowców jest zazwyczaj uznanie umowy o polisę od odpowiedzialności cywilnej jako podpisywaną na czas określony.

Nie jest jednak ona traktowana tak samo jak ubezpieczenia dobrowolne (czyli np. autocasco), a więc ulega ona automatycznemu przedłużeniu ze względu na wymóg prawny dotyczący wszystkich samochodów poruszających się po polskich drogach. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, kiedy nieświadomy tego faktu kierowca wykupi polisę OC u innego ubezpieczyciela, a po jakimś czasie przyjdzie mu ponaglenie do zapłaty zaległej składki z poprzedniej umowy.

Przepisy w tym zakresie nie zamierzają ulec zmianie, stąd też jedynym sposobem na rozwiązanie umowy jest w dalszym ciągu złożenie wypowiedzenia w stosownym terminie. Istnieją jednak odstępstwa od reguły automatycznego przedłużania, o które obecnie kierowcy mogą się opierać. Pierwszym przypadkiem jest nie zapłacenie składki polisy w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej.

Skutkiem tego może być jednak wszczęcie postępowania windykacyjnego przeciw klientowi towarzystwa ubezpieczeniowego, ponieważ firma nie informuje kierowcy o braku automatycznego przedłużenia umowy. Drugą sytuacją, gdy nie zachodzi w świetle prawa kontynuowanie polisy OC, jest upadłość zakładu ubezpieczeniowego.

Chęć zmiany ubezpieczyciela musi być w takim razie poparta pisemnym wypowiedzeniem umowy, lub może to być dokonane na drodze jej naturalnego zakończenia (o czym informują odpowiednie ustalenia w trakcie negocjacji). Należy przy tym uważać na datę dostarczenia pisma wypowiedzenia (w przypadku wysłania go pocztą), ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe przestrzegają w dalszym ciągu bardzo rygorystycznie przepisów dotyczących takich sytuacji. Na dokumencie rezygnacji powinny znaleźć się podpisy wszystkich właścicieli, jeśli samochód ma więcej niż jednego. Jeśli takie pismo zostanie dostarczone do biura ubezpieczyciela, wypowiedzenie zostanie uznane, a umowa zakończona.

Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe ulegają pewnym przekształceniom pod tym względem, a ma to na celu podniesienie jakości usług. Pierwszą., najbardziej widoczną zmianą dla kierowców w Polsce jest możliwość komunikacji z towarzystwem ubezpieczeniowym nie tylko osobiście, ale także przez inne formy. Wypowiedzenie można mianowicie złożyć nie tylko osobiści bądź listownie, ale także drogą mailową czy faksem (większość towarzystw ubezpieczeniowych).

Niestety w dalszym ciągu nie ma podobnej możliwości załatwienia formalności przez telefon, jednak pismo może być dostarczone w prawie wszystkich firmach poprzez ich agentów. Jeśli chodzi o potwierdzenia przez ubezpieczycieli otrzymania wypowiedzenia od klienta, jest o tyle korzystnie, że są one najczęściej odsyłane tą samą drogą, którą zostały wysłane.