PZU S.A. już wkrótce na giełdzie

PZU S.A. już wkrótce na giełdzieW tym roku ma dojść do od dawna zapowiadanego debiutu giełdowego w naszym kraju. Powszechny Zakład Ubezpieczeń pieczołowicie przygotowuje się do swojej giełdowej akcesji. PZU chcąc osiągać jak najlepsze wyniki już teraz (mimo, że debiut jest planowany na drugi kwartał 2010 roku) rozgląda się za doradcami. Do składania swoich ofert zaproszone zostały największe banki inwestycyjne działające na terenie naszego kraju. Sam fakt uczestniczenia w tak dużym przedsięwzięciu elektryzuje brokerów. Prestiżowa akcesja największego polskiego ubezpieczyciela na giełdzie budzi jednak pewne kontrowersje.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZU już zobowiązało zarząd spółki do rozpoczęcia całej procedury debiutu na giełdzie. Do uczestniczenia w tym prestiżowym przedsięwzięciu zaproszonych zostało dziewięć dużych banków inwestycyjnych. Tak duża spółka (mimo planowanych na kolejne lata dużych zwolnień) budzi ogromne zainteresowanie wśród brokerów.

Według wstępnych przewidywać do debiutu giełdowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń dojdzie najprawdopodobniej w pierwsze połowie maja. Pozwoli to zadebiutować z wynikami finansowymi za rok 2009, który okazał być się najlepszym w historii działalności spółki. Przewidywany zysk netto za ten rok to nawet 4 mld złotych. Przedstawiciele banków są zgodni co do faktu, że taki potentat nie będzie miał żadnego problemu ze znalezieniem profesjonalnych doradców.

Będzie to przecież jeden z najbardziej oczekiwanych debiutów giełdowych, dlatego możemy spodziewać się, że wszyscy zaproszeni staną w szranki i złożą swoje oferty. Zachęcający jest w tym przypadku sukces Polskiej Grupy Energetycznej, która zadebiutowała na parkietach w 2009 roku. Polska zaczęła być postrzegana jako bardzo interesujący rynek dla zagranicznych inwestorów.

Planowany jest wybór dwóch koordynatorów globalnych, których zadaniem będzie sprzedaż akcji spółki PZU. Grupa planuje również wybrać od jednego do nawet czterech podmiotów, których zadaniem będzie pomoc przy sprzedaży akcji PZU za granicami naszego kraju. Udział w przedsięwzięciu weźmie również dwóch brokerów.

Duże kontrowersje budzi jednak lista podmiotów przewidzianych jako te, które wezmą swój czynny udział w debiucie giełdowym Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Wśród przedsiębiorstw, które zostały jedynie przewidziane jako te mogące pomagać głównym koordynatorom, znajduje się UniCredit CAIB. Jest to dosyć dziwne chociażby z uwagi na fakt, że bank ten brał udział przy większości dużych projektów z bardzo dobrym zresztą skutkiem.

Największe spory budzi jednak fakt, że na liście ewentualnych globalnych koordynatorów znalazł się JP Morgan. Firma ta jednak na chwilę obecną posiada ponad 4 procent akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń i zdaniem specjalistów w takim wypadku nie powinna być w ogóle brana pod uwagę. Nie mniejsze wątpliwości budzi lista brokerów. Brak wśród nich tak znanych ING Securities czy DM Banku Handlowego. Warto zauważyć, że są to najaktywniejsi brokerzy.

Odwiedź: Ubezpieczenia OC | składki OC AC