Skip to content

Sprawca uciekł – co robić?

Jak uzyskać odszkodowanie jeżeli sprawca wypadku zbiegł z miejsca wypadku

Wakacje wprawdzie się już skończyły, jednak na ryzyko stłuczki jesteśmy nadal narażeni. Po polskich drogach porusza się coraz większa ilość pojazdów, co dodatkowo zwiększa ryzyko wypadku. Zdarzają się przypadki, gdy sprawca wypadku ucieka z miejsca zdarzenia a my nie zdążymy spisać numerów rejestracyjnych. Co zrobić w takim przypadku, aby uzyskać odszkodowanie? Jeżeli zdarzy nam się podobny przypadek musimy pamiętać o trzech podstawowych czynnościach.

Po pierwsze musimy zawiadomić policję. Zgłaszamy kolizję i otrzymujemy protokół. Bez niego nie mamy co liczyć na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela. Następnie musimy znaleźć świadków, którzy widzieli całe zdarzenie. Warto sprawdzić czy świadkowie są chętni do udzielenia zeznań, które potwierdzą naszą wersję wydarzeń. Dopiero, gdy spełnimy wymienione dwa warunki możemy zgłosić szkodę u swojego ubezpieczyciela, aby ten mógł rozpocząć proces likwidacji szkody. Od kogo dostaniemy odszkodowanie zależy od kilku czynników. Przede wszystkim czy policja ustali sprawcę zdarzenia. Możemy mieć do czynienia z trzema sytuacjami.

Pierwsza, to gdy policja ustali sprawcę zdarzenia. W takim przypadku odszkodowanie zostanie nam wypłacone z polisy OC sprawcy wypadku. Jeżeli takiej polisy nie posiada, wówczas odszkodowanie wypłaci nam Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który potem wystąpi do sprawcy o zwrot wypłaconych pieniędzy. Jeżeli posiadamy ubezpieczenie autocasco wówczas sami zdecydujemy czy uszkodzenia zostaną naprawione za pieniądze z naszej polisy AC. Jeżeli wybierzemy taki sposób wówczas nasz ubezpieczyciel wystąpi o zwrot wypłaconego odszkodowania do towarzystwa, które ubezpiecza sprawcę. W takiej sytuacji oczywiście nie stracimy zniżek. Jeżeli okaże się, że sprawca nie posiada polisy OC, wówczas odszkodowanie zostanie nam wypłacone z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Następnie Fundusz wystąpi o zwrot pieniędzy do samego sprawcy wypadku.

Inna sytuacja, to gdy policji nie uda się ustalić sprawcy zdarzenia, natomiast my posiadamy ubezpieczenie AC. Wówczas z naszej polisy mogą zostać pokryte szkody, pod warunkiem, że posiadamy ubezpieczenie zabezpieczające nas przed skutkami działania nieznanego sprawcy. Warto więc sprawdzić, czy nasza polisa na pewno chroni nas przed tego typu sytuacjami. Szczególnie warto to sprawdzić, jeżeli wybieramy się za granicę. Najlepiej jest sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia, tam zapisane są wszelkie obowiązki i prawa zarówno ubezpieczonego jak i ubezpieczyciela. Każde towarzystwo inaczej definiuje różne zdarzenia objęte ochroną przez polisę AC. Warto sprawdzić, w jakich sytuacjach nie możemy liczyć na wypłatę odszkodowania.

A co zrobić w przypadku, gdy nie posiadamy ubezpieczenia AC a sprawca pozostał nierozpoznany? W takim przypadku możemy ubiegać się od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o odszkodowanie za straty osobowe. Do takich możemy zaliczyć zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji. Dodatkowo możemy ubiegać się o odszkodowanie za straty materialne – czyli na przykład uszkodzenie mienia. Tego typu odszkodowania przysługują tylko wtedy, gdy w wyniku wypadku nastąpiło uszkodzenie ciała, które trwało dłużej niż 14 dni. Pamiętajmy, że nie mamy co liczyć na odszkodowanie, jeżeli w kolizji spowodowanej przez nieznanego sprawcę nikt nie ucierpiał.