Szybkie pieniądze z odszkodowania?

Przedstawiamy kilka najczęściej popełnianych błędów, przez które ubezpieczony ma problemy z wypłatą odszkodowania. Jeśli będziemy ich unikać, łatwiej i szybciej otrzymamy pieniądze.

Niedostatecznie dokładna dokumentacja szkody

Sprawca wypadku, który nawet przyzna się do winy i podpisze oświadczenie często odwołuje je tłumacząc się różnymi argumentami. Firmy ubezpieczeniowe często przychylają się do tego i odmawiają wypłaty odszkodowania. Należy pamiętać, że im więcej posiadamy dowodów winy sprawcy tym lepiej. Można zrobić zdjęcia chociażby aparatem w telefonie komórkowym miejsca zdarzenia, doznanej szkody, znaków drogowych. Dobrze jest spisać wszystkie dane innych uczestników zdarzenia oraz sporządzić schemat miejsca zdarzenia z podpisami wszystkich uczestników. Im więcej takich szczegółowych danych tym lepiej dla nas.

Zatwierdzenie niekorzystnych warunków umowy AC

Im nowszy i droższy pojazd, tym bardziej powinniśmy unikać ograniczania ochrony ubezpieczeniowej. Można zaoszczędzić kilkaset złotych na składkach, ale z reguły nie warte jest to pomniejszenia sumy odszkodowania o kilka a nawet kilkanaście tysięcy złotych. Nierozważnie jest także zawyżanie sumy ubezpieczenia. Jeżeli pojazd jest powypadkowy lub ma znaczny przebieg należy domagać się korekty wartości. Inaczej odszkodowanie i tak będzie niższe natomiast składki wyższe.

Niezapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia AC

Podpisując umowę oświadczamy, że zgadzamy się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Z reguły jest to klauzura napisana małą czcionką u dołu strony i niewiele osób zwraca na nią uwagę. Musimy jednak pamiętać, że to właśnie z OWU wynika to czy i w jakiej kwocie otrzymamy odszkodowanie. Najważniejsze są następujące punkty:

  • zakres ubezpieczenia,
  • wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  • zasady ustalenia odszkodowania,
  • postępowanie w przypadku

Podpisywanie formularzy związanych z odszkodowaniem bez uprzedniego zapoznania się z ich treścią.

Musimy czytać wszystkie druki i formularze przed podpisaniem się pod nimi. Jeżeli wystąpią jakieś wątpliwości należy od razu je wyjaśnić. Podczas oględzin rzeczoznawcy wyjaśnijmy wszystkie niejasności odnośnie wymiany lub naprawy poszczególnych elementów. Jeżeli rzeczoznawca nie chce lub nie umie wyjaśnić sposobu kwalifikacji części – nie podpisujmy protokołu.

Niestaranne wypełnienie druku zgłoszenia szkody

Należy pamiętać, aby wypełnić wszystkie rubryki formularza zgłoszenia szkody. Jakiekolwiek braki mogą znacząco wydłużyć proces postępowania likwidacyjnego. Zakład ubezpieczający zwróci się o podanie brakujących informacji, a dodatkowo możemy wzbudzić nieufność w stosunku do nas. Wypełniać więc należy starannie wszystkie dokumenty, a wpisywane dane powinny być prawdziwe. Jeżeli jesteśmy płatnikami VAT należy odpowiednio to zasygnalizować. W przypadku braku takiej informacji możemy dostać kwotę netto.

Bagatelizowanie obrażeń odniesionych w zdarzeniu

Aby móc się domagać roszczeń dotyczących uszkodzeń ciała należy jeszcze tego samego dnia lub nazajutrz skonsultować się z lekarzem. Często bóle nasilają się kilka dni po zdarzeniu, a ubezpieczyciel na pewno wykorzysta fakt późniejszej wizyty i odmówi wypłaty świadczeń, sugerując brak powiązania z naszym zdarzeniem.

Uzupełnianie druku zgłoszenia szkody informacjami nieznanych

Należy zawsze udzielać tylko tych informacji, których jesteśmy pewni, nie próbować wpisywać niczego „na siłę”. Na pozostałe pytania odpowiadajmy „nie wiem” lub opisujemy w sposób ogólny.
Jeżeli wpiszemy informację, której nie jesteśmy pewni, a ubezpieczyciel dowiedzie, że np. rozmiar szkód nie pasuje do naszych danych, może odmówić wypłaty odszkodowania.

Za późno zgłoszona szkoda.

Na zgłoszenie szkody mamy 3 lata zarówno, jeżeli chodzi o OC jak i AC. Jednak nie zwlekajmy ze zgłoszeniem tak długo. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub zmniejszyć kwotę tylko wtedy, gdy zwłoka uniemożliwia orzeczenia poniesionej szkody. Niepotrzebne wydłużenie czasu od zdarzenia do zgłoszenia może wzbudzić podejrzliwość ubezpieczyciela i prowadzić do znacznego wydłużenia czasu likwidacji szkody.