Szybsze wypłaty odszkodowań

Polska Izba Ubezpieczeń razem z Polskim Związkiem Motorowym opracowała tzw. „Katalog zdarzeń drogowych”, który zawiera starannie opisane rozmaite sytuacje kolizyjne. Skatalogowano 190 możliwych zdarzeń, w każdym wypadku dokładnie wskazany jest sprawca kolizji oraz ewentualnie osoby, których działanie pośrednio przyczyniło się do jej spowodowania.

Co to oznacza dla osoby ubezpieczonej? Jasny wzorzec określania winy, jednakowy dla wielu ubezpieczycieli, niewątpliwie przyspieszy wypłatę odszkodowań oraz przepływ rozliczeń pomiędzy usługodawcami. Katalog zdarzeń drogowych umożliwi także jednoznaczną interpretację sytuacji spornych, np. takich, gdzie szkoda powstała z winy więcej niż jednego uczestnika kolizji. Będzie można się na niego powoływać, gdy okoliczności zdarzenia uniemożliwią zebranie pełnej dokumentacji, np. brak zeznań świadków, brak policji na miejscu zdarzenia, etc.

Wydaje się, że 190 przypadków powinno w pełni wystarczyć do opisania większości sytuacji kolizyjnych, mimo wszystko zapowiedziano, że Katalog będzie na bieżąco aktualizowany i wzbogacany o nowe pozycje. Ile ich będzie ostatecznie? Wszystko zależy od krzywego uśmiechu losu.