To już koniec polisy OC

Wreszcie koniec problemów z podwójnym ubezpieczeniem

Problem podwójnego ubezpieczenia dotykał znacznej części kierowców. Jednak już niedługo trudniej będzie wpaść w pułapkę podwójnego ubezpieczenia, a nawet jak się już w nią wpadnie, łatwiej będzie się wydostać. Kierowcy już się zapewne ciesz, ponieważ posłowie przyjęli nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która skutecznie zlikwiduje problem podwójnego ubezpieczenia. Problem ten najczęściej dotyczył sytuacji kupna używanego samochodu.

Nowy właściciel po kupnie samochodu kupował nową polisę ubezpieczenia OC, nie wiedząc, że poprzednie polisa jest nadal ważna. W rezultacie musiał płacić zarówno za nowa jak i starą polisę ubezpieczenia. Problem rodził się jednak dopiero wtedy, gdy niewypowiedziana umowa automatycznie przedłużała się na kolejne 12 miesięcy. Wówczas do nowego właściciela przychodziło pismo od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym informowano o odnowieniu polisy i wzywano do zapłaty.

 

Aby uniknąć takiej sytuacji, należało wypowiedzieć starą umowę w terminie 30 dni od daty zakupu auta. Dla nieznającego przepisów właściciela oznacza to płacenie podwójnej składki ubezpieczeniowej, co wcale nie oznacza podwójnej ochrony. Sejm przyjął nowelizację ustawy, dzięki której będzie można wypowiedzieć w każdym momencie niechcianą polisę. Jeżeli kierowca nie wypowiedział umowy w terminie, będzie mógł ją wypowiedzieć nawet po terminie, jednak będzie musiał oddać ubezpieczycielowi część składki za wykorzystany okres ochrony.

Nowelizacja ustawy zakłada, że ubezpieczyciel będzie miał obowiązek poinformowania klienta na dwa tygodnie przed zakończeniem umowy o jej wygaśnięciu, a także poinformować, na jakich warunkach będzie kontynuowana i jak można ją wypowiedzieć. Ponadto wypowiedzieć umowę będzie można drogą listową, przy czym za datę wiążącą będzie uznawana data stempla pocztowego. Zlikwidowano ponadto automatyczne przedłużanie umowy ubezpieczeniazbytego auta.

Zmiany wejdą w życie 11 lutego 2012 roku, więc jeszcze należy uważać przy kupowaniu używanego samochodu. Wydłużenie okresu od ustanowienia do wejścia w życie przepisów tłumaczy się tym, że ubezpieczyciele muszą mieć czas na dostosowanie się do nowych reguł.