Ubezpiecz samochód jadąc za granicę

Wyjazd za granicę nie jest już tak kłopotliwy, jak dwadzieścia czy trzydzieści lat temu. Nasi rodacy często wybierają się w podróż własnym autem. Planując wyjazd nie zapomnijmy jednak o ubezpieczeniu naszego samochodu.

Jedne z lepszych ofert posiadają firmy:

  • ELVIA
  • mBank
  • Generali

Znaczna większość europejskich państw uznaje nasze ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). OC jest dokumentem obowiązkowym i znajduje swoje zastosowanie w przypadku nieszczęśliwego wypadku, którego jesteśmy sprawcami. Zgodnie z obowiązującym kodeksem karnym jesteśmy wówczas odpowiedzialni cywilnie za spowodowanie zdarzenia. Ubezpieczenie OC pozwala nam uniknąć wypłaty odszkodowania za wyrządzone szkody. Zajmie się tym ubezpieczyciel, z którym została zawarta umowa.

Nieliczne europejskie państwa nadal respektują Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, czyli popularną Zieloną Kartę. Dokument ten jest potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Certyfikat jest ważny bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Zieloną Kartę można uzyskać na okres minimum 15 dni. Będąc sprawcami nieszczęśliwego wypadku jesteśmy zobowiązani podać poszkodowanemu wszelkie dane dotyczące naszego ubezpieczenia OC lub wspomnianej wyżej Zielonej Karty.

Może się również zdarzyć, że to my jesteśmy poszkodowanymi w wypadku samochodowym. W przypadku, gdy sprawcą jest posiadacz auta zarejestrowanego w państwie, w którym doszło do zdarzenia, powinniśmy zażądać od niego podania danych osobowych (podstawowych takich jak imię, nazwisko czy adres) oraz podania danych dotyczących posiadanego przez niego ubezpieczenia OC (numer ubezpieczenia, data upływu ważności, numer rejestracyjny samochodu, dane ubezpieczyciela z którym została zawarta polisa).

Mamy dwie możliwości dochodzenia swoich roszczeń z tytułu wypadku. Możemy zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł umowę i zażądać likwidacji wyrządzonych szkód. Innym rozwiązaniem jest powrót do kraju i zgłoszenie się do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Biuro na podstawie przedstawionych przez nas dokumentów niezwłocznie wyznaczy swojego przedstawiciela i zajmie się dochodzeniem świadczeń w zakładzie ubezpieczyciela. Większość osób decyduje się na tą drugą możliwość, chociażby ze względu na problem bariery językowej. Profesjonalny reprezentant bez problemu poradzi sobie z wyegzekwowaniem naszego roszczenia.

Przejdź do: NAJTAŃSZE OC | OC AC

W przypadku gdy sprawcą wypadku, do którego doszło za granicą, jest inny cudzoziemiec, dochodzenie roszczeń odbywa się w nieco inny sposób. Jeżeli sprawca posiada ważny dokument Zielonej Karty wówczas powinniśmy wykonać następujące czynności w celu uzyskania odszkodowania. Musimy spisać numer dokumentu. Numer Zielonej Karty znajdujący się w rubryce czwartej zaczyna się od dwóch liter (przykładowo TR).

Interesuje nas również data upływu ważności certyfikatu, którą możemy znaleźć w rubryce trzeciej. Podstawową czynnością jest spisanie danych osobowych posiadacza dokumentu, które znajdziemy w rubryce nr 7. Ponadto interesuje nas nr rejestracyjny, marka samochodu oraz dane kontaktowe do ubezpieczyciela wystawiającego dokument. Na odwrocie certyfikatu znajdziemy informacje o dalszym postępowaniu, które różni się w zależności od państwa, którego obywatelem jest sprawca wypadku.