Ubezpieczenia OC AC i nowe zasady

Ubezpieczenia komunikacyjne na nowych zasadach

Na takie zmiany długo czekali ubezpieczeni. Pod koniec lipca senat przyjął poprawki do ustawy, które zapobiegną tzw. Podwójnemu ubezpieczeniu, a także automatycznego przedłużania umowy po zbyciu pojazdu. Zmiany mają wejść życie od początku przyszłego roku.

Jak jest teraz?

 • Kupując auto z opłaconym ubezpieczeniem OC, jeżeli kupujący nie rozwiązał umowy w terminie do 30 dni od daty kupna i zakupił nową polisę, to ta zawarta przez sprzedającego trwała i automatycznie przedłużała się na kolejny okres, jeżeli nie została wypowiedziana przynajmniej na dzień przed jej końcem. Efektem tego była sytuacja, że nabywca musiał płacić dwie umowy, co wcale nie upoważniało go do wypłaty podwójnego odszkodowania.
 • Jeżeli chcieliśmy zmienić ubezpieczyciela, to musieliśmy wypowiedzieć umowę z dotychczasowym ubezpieczycielem na dzień przed końcem działania umowy OC. Inaczej umowa przedłużała się na kolejne 12 miesięcy pomimo wykupienia polisy u innego ubezpieczyciela. W efekcie znowu ubezpieczony musiał płacić podwójnie.
 • Utrzymano natomiast zobowiązanie sprzedającego, o poinformowaniu o tym fakcie ubezpieczyciela i przekazania danych nowego posiadacza pojazdu. Sprzedający będzie miał na to 14 dni, a nie jak obecnie 30 dni. Bez zmian pozostała sankcja za brak takiej informacji w postaci solidarnej odpowiedzialności za zapłatę składki. Oznacza to, że jeśli składkę za OC płacimy w ratach, towarzystwo będzie miało prawo egzekwować spłatę kolejnych rat w przypadku, gdy sprzedamy auto i zapomnimy poinformować o tym fakcie swojego ubezpieczyciela.

Jakie dokładnie zmiany zostaną wprowadzone?

 • Podstawową zmianą będzie możliwość wypowiedzenia automatycznie przedłużonej  umowy ubezpieczenia OC, jeżeli wykupimy już polisę w innej firmie.  Jednak będziemy musieli oddać ubezpieczycielowi część składki za okres wykorzystanej ochrony.
 • Łatwiej również będzie wypowiedzieć umowę w terminie, a to dlatego, że wysyłając wymówienie pocztą za datę wiążącą będzie się uważać datę stempla pocztowego. Obecnie ubezpieczyciele chcą, aby wypowiedzenie dotarło do nich na dzień przed datą zakończenia umowy, co czasem trudno jest przewidzieć. Dodatkowo takie wypowiedzenia będą musieli odbierać agenci towarzystwa.
 • Ubezpieczyciele będą mieli obowiązek informowania swoich klientów o kończącej się umowie i o warunkach jakie będą obowiązywały w kolejnym okresie ubezpieczenia jeżeli nie wypowiemy umowy. Informację taką będą musieli dostarczyć drogą pocztową na 14 dni przed końcem umowy.
 • Zmiany szykują się także w postępowaniu z polisą OC po zakupie auta z opłaconym ubezpieczeniem OC. Od nowego roku będzie można zrezygnować z polisy kupionej z autem w dowolnym momencie a nie jak jest teraz – do 30 dni. Jeżeli jej nie wypowiemy, polisa będzie obowiązywała do końca okresu, na jaki została zawarta.
 • Zmiany pojawią się także w kwestii odzyskania pieniędzy za niewykorzystaną ochronę. Będzie to możliwe w sytuacji, gdy kupujący samochód wypowie umowę ubezpieczenia. Na zwrot pieniędzy ubezpieczyciele będą mieli do 14 dni roboczych.
 • Dodatkowo okres niewykorzystanej ochrony będzie liczony co do dnia, a nie jak obecnie za każdy pełny miesiąc. Zlikwidowano także możliwość nie wypłacenia pieniędzy jeżeli klient nie przedstawi kopii dokumentów. Uznano, że ubezpieczyciel posiada odpowiednie dokumenty i nie może ich wymagać od klienta.
 • Nowy zapis reguluje także zwrot części składki w momencie rozwiązania umowy OC zawartej przez telefon lub Internet. Wskazano więc, że istnieje możliwość rozwiązania umowy w ciągu 30 dni od daty zawarcia. Obecnie nie jest to możliwe.
 • Do tej pory sprzeczne było, która ustawa ma priorytet. Od nowego roku już nie będzie wątpliwości. To kolejne dobre rozwiązanie z punktu widzenia klienta, który przez niedopatrzenie zawarł umowę drogą i będzie chciał ją wypowiedzieć. Dla ubezpieczycieli sytuacja jest niekomfortowa, ponieważ przez pierwsze 30 dni trwania umowy nie będą pewni czy będzie obowiązywała przez kolejne 12 miesięcy. To prowadzi do zwiększenia kosztów obsługi takiej umowy.
 • Na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wprowadzono także zapis zmniejszający możliwości wyłudzenia odszkodowania z funduszu. Chodzi tu o pokrycie szkód wyrządzonych przez nieznanego sprawcę, gdy wypadek był poważny – przypadki śmiertelne, lub trwały uszczerbek na zdrowiu. Część osób, które przez swoją nieuwagę wypadła z drogi i nie posiadała ubezpieczenia AC starała się wyłudzić odszkodowanie, przedstawiając zaświadczenie lekarskie od zaprzyjaźnionego lekarza. Od nowego roku możliwości oszustwa będą ograniczone, ponieważ dodano wymóg, że musi to być lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny, odpowiadającej rodzajowi i zakresowi urazów jakich doznał klient.