Ubezpieczenia OC i AC generują straty

Towarzystwa ubezpieczeniowe od jakiegoś czasu tracą na oferowaniu ubezpieczeń komunikacyjnych. Na przykład w ubiegłym roku nieznacznie poprawiła się rentowność w sektorze ubezpieczeń OC, ale jednocześnie pogorszyła się sytuacja w ubezpieczeniach autocasco.

Komisja Nadzoru Finansowego podsumowała ubiegły rok. Z podsumowania wyszło, że w 2010 roku łączne przychody ze wszystkich składek wynikających z ubezpieczenia OC AC wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o 6,46% i stanowiły 56,5% przychodów całego sektora ubezpieczeń majątkowych. Jednocześnie produkty komunikacyjne okazały się deficytowe. Łączny wynik techniczny OC i AC wyniósł 1.333,52 milionów złotych. Taki wynik oznacza pogorszenie się wskaźnika, który został wykazany za 2009 rok (1.040 mln zł – wcześniejszy rok, oraz spadek o 28,22%).

Duży wpływ na poprawę rentowności miały zapewne podwyżki cen OC, które zostały w ubiegłym roku wprowadzone przez ubezpieczycieli. Mniejsza strata techniczna w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych OC dała się już zauważyć w III kwartale roku 2010.

Niestety nie bardzo udało się zahamować postępujące pogorszenie wyniku technicznego w AC. W ubiegłym roku wskaźnik ten wyniósł 470,68 miliona złotych – rezultat o 703,57% większy w porównaniu z rokiem poprzednim, co było już widoczne w III kwartale 2010 roku. Wtedy wynik techniczny był o 961% gorszy od tego, który został wykazany w tym samym okresie roku poprzedniego.

Do roku 2006 ubezpieczenia komunikacyjne OC i ACprzynosiły ubezpieczycielom zyski.