Skip to content

Ubezpieczenie AC i koszty podatkowe

Większość przedsiębiorców jest zainteresowana obniżeniem podatków. Jednak nie wszyscy wiedzą, że mogą zmniejszyć podatek między innymi za sprawą zakupu samochodu ciężarowego lub osobowego, ale pod warunkiem, że jego cena nie będzie przekraczała równowartości 20 tysięcy euro. Dzięki temu wydatki poniesione na ubezpieczenie samochodu będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych, dlatego też warto jest skorzystać z ubezpieczenia AC.

Dzięki temu będzie można do kosztów podatkowych zaliczyć wydatki poniesione na remont oraz naprawę powypadkową samochodu.

Do kosztów podatkowych w całości można jedynie zaliczyć wydatki poniesione na auto o wartości poniżej 20 tysięcy euro. W przypadku auta droższego można jedynie odliczyć tę część ubezpieczenia, która przypada proporcjonalnie na wartość samochodu powyżej 20 tysięcy euro. Takie ograniczenie dotyczy tylko polis AC.

Kolejnym ograniczeniem dotyczącym samochodów firmowych jest niemożność zaliczenia do kosztów podatkowych strat jakie mogą powstać w wyniku utraty bądź likwidacji pojazdu oraz kosztów związanych z remontem powypadkowym, ale pod warunkiem, że nie została wykupiona polisa AC.

W przypadku samochodu ciężarowego praktycznie nie ma żadnych ograniczeń. Samochód ciężarowy może być amortyzowany od pełnej wartości początkowej. Jeżeli zaś chodzi o ubezpieczenie to może ono być w całości zaliczone do kosztów podatkowych.

Podsumowując powyższe informacje, to warto jest pomyśleć o ubezpieczeniu AC auta firmowego. Korzyść jest podwójna, ponieważ mamy zapewnioną ochronę mienia, a jednocześnie możemy obniżyć koszty podatkowe.