Ubezpieczenie minicasco

Już od roku na rynku ubezpieczeniowym mamy do czynienia z ubezpieczeniami autocasco z ograniczonym zakresem ubezpieczenia za niższą składkę, czyli tzw. minicasco.

Przy minicasco ochrona ubezpieczeniowa może obejmować jedynie kradzież i tzw. szkodę całkowitą (szkoda polegająca na utracie samochodu). Mogą być z niej wyłączone szkody, które pochodzą z kolizji z innymi pojazdami. Poza tym może być zastosowany dość wysoki udział własny, gdzie na przykład aż 20% odszkodowania klient będzie musiał pokryć z własnej kieszeni.

Jeżeli chodzi o koszty to minicasco jest dużo tańsze aniżeli pełne autocasco. Składka może wynieść jedynie 20% pełnej składki AC.

Jedyną zaletą minicasco jest jego niska cena (składka). Więcej jest natomiast wad powyższego rozwiązania. Przede wszystkim ograniczony zakres ubezpieczenia (jeśli decydujemy się na wykupienie opcji AC to lepiej jest zdecydować się na jego pełną wersję z całkowitą ochroną). Pełne ubezpieczenie AC pozwala na pokrycie maksymalnie dużej ilości szkód. W przypadku wyboru ubezpieczenia mini i przy kilku szkodach w roku, owszem zaoszczędzimy na niższej składce, ale tylko w momencie jej płacenia. W razie wystąpienia szkód musimy dołożyć ze swojej kieszeni więcej niż uzyskaliśmy z oszczędności na składce w momencie zawierania ubezpieczenia.