Ubezpieczenie OC AC i Autoszyby

Agenci z Generali sprzedają ubezpieczenie „Autoszyby”

Sieć sprzedaży agencyjnej Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali wzbogaciła się niedawno o nowy produkt jakim jest ubezpieczenie „Autoszyby”, które jest dostępne przy wykupie ubezpieczenia komunikacyjnego OCi lub AC jako dodatkowy produkt. Nowy wariant ubezpieczenia daje możliwość kompleksowego zabezpieczenia przed różnymi zdarzeniami komunikacyjnymi.

Przedmiot ubezpieczenia „Autoszyby” stanowią szyby zamontowane we wskazanym pojeździe. Ochroną objęte jest uszkodzenie lub zniszczenie szyby podczas zdarzenia losowego. Ubezpieczeniem zostały objęte nie tylko szyby, ale również uszczelki, listwy, uchwyty szybowe i inne elementy montażowe pod warunkiem jeżeli do ich uszkodzenia doszło na skutek uszkodzenia lub zniszczenia szyby.

Wysokość sumy ubezpieczenia zależy od samego ubezpieczającego, ale musi być zawarta w przedziale od 3.000 do 6.000 tys. złotych. Roczna dopłata do głównego ubezpieczenia za wykupienie opcji „Autoszyby” wynosi od 78 złotych przy wykupienie najniższego wariantu.

W momencie wystąpienia szkody związanej z uszkodzeniem szyby jest ona zgłaszana bezpośrednio do ubezpieczyciela. Naprawę do firmy zewnętrznej zgłasza ubezpieczyciel. Klient w ramach zawartej umowy ubezpieczenia może liczyć na naprawę lub wymianę uszkodzonej szyby i wszystkich pozostałych elementów, które są z nią powiązane.

Celem nowego produktu jest przyciągnięcie jak największej liczby klientów, dlatego też został stworzony bardzo atrakcyjny produkt OC AC o bezterminowej gwarancji dający klientowi szereg korzyści, takich jak chociażby:

  • wysoka, jedna z najwyższych na rynku suma ubezpieczenia,
  • pokrycie kosztu wymiany także elementów dodatkowych powiązanych z szybą,
  • szeroki zakres ubezpieczenia,
  • ochrona ubezpieczeniowa na terenie Polski i poza jej granicami,
  • utrzymanie zniżki tzw. Bonus Malus w AC.