Uniqa

Ubezpieczenia samochodowe w Uniqa:

 • Ubezpieczenie OC
 • Ubezpieczenia AC
 • Ubezpieczenie Zielona Karta
 • Ubezpieczenie NNW
 • Assistance

OC

W ramach OC firma Uniqa zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku wypadku drogowego spowodowanego przez ubezpieczony pojazd , którego skutkiem jest śmierć, uszkodzenie ciała, całkowita bądź częściowa utrata zdrowia, utrata mienia. Sprawdź czy kupisz najtańsze OC w Uniqa.

AC

Ubezpieczenie Autocasco w Uniqa gwarantuje:

 • ochronę ubezpieczonego samochodu na terytorium Polski jak również poza granicami kraju,
 • wypłatę odszkodowania w czasie nie dłuższym niż 30 dni
 • możliwość korzystania z Call center
 • zwrot kosztów poniesionych na naprawę szkody
 • opcję doubezpieczenia samochodu po szkodzie
 • zniżki przy korzystaniu z innych ubezpieczeń w firmie Uniqa

Ponadto jeżeli posiadacz pojazdu chce zapłacić mniej za AC może wybrać wariant Moje Casco, czyli wprowadzenie udziału własnego nawet do 60%.

Zielona karta

Ubezpieczenie Zielona Karta w firmie Uniqa gwarantuje ochronę w sytuacji szkód wyrządzonych poza granicami Polski przez ubezpieczony pojazd innym uczestnikom ruchu drogowego. Ubezpieczenie Zielona Karta zapewnia ochronę na terenach państw należących do Systemu zielonej Karty.
Posiadacze pojazdów mechanicznych mają możliwość bezpłatnego nabycia ubezpieczenia Zielona Karta w ramach składki ubezpieczenia OC.

NNW kierowcy i pasażera

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera zapewnia finansową rekompensatę w wyniku wypadku związanego z poruszaniem się samochodem po drogach publicznych, od chwili wsiadania do wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy który się wydarzył związku z bieżącą obsługą pojazdu.

Assistance

Jet to ubezpieczenie, które pomaga w nagłych wypadkach i awariach. W Uniqa można je kupić niezależnie albo otrzymać bezpłatnie do ubezpieczeń samochodowych. Do OC w Unia dodawane jet Mini Assistance Auto24Plus service. Do AC dodawane jest bezpłatnie Assistance Auto Plus24service.