TUiR WARTA S.A.

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC, WARTA S.A. oferuje dodatkowo:

Autocasco (AC)

Dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne samochodu od zniszczeń oraz utraty pojazdu na wypadek kradzieży z możliwością powiększenia polisy o inne ryzyka i opcje dodatkowe, sprzedawane jest od 1. IV.2008 roku w zakresie trzech produktów:

  • Autocasco Komfort
  • Autocasco Standard
  • Autocasco Mini

Assistance w Warcie realizowane jest na zasadzie formuły all risks, co oznacza odpowiedzialność towarzystwa w każdej sytuacji za wyjątkiem tych, które objęte są wyłączeniami w OWU.

Autocasco Komfort (ACK)

Oferowane jest posiadaczom samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przy ładowności do 800 kg. Ubezpieczony pojazd nie może być starzy niż 6 lat w chwili obejmowania go ochroną ubezpieczeniową.Towarzystwo ponosi odpowiedzialnośc na terenie Polski a także całej Europy, w Maroku, Tunezji i w Izraelu. Ubezpieczenie ACK obejmuje również utratę pojazdu wskutek kradzieży.

AC Standard

Jest to nieco tańsza wersja do której dodatkowo można dokupić ryzyko kradzieży. Wycena odszkodowania odbywa się na podstawie cen części zamiennych, nieoryginalnych. Nie ma natomiast sumy minimalnej odszkodowania.

AC Mini

Obejmuje kradzież a także szkody spowodowane zdarzeniami atmosferycznymi. Warta nie odpowiada za akty wandalizmu oraz szkody wyrządzone przez człowieka i zwierzęta.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków chroni zarówno kierowcę jak i pasażerów w pojeździe, który uległ wypadkowi lub też powstałe w wyniku ruchu pojazdu. Można ubezpieczyć się na dowolną kwotę od 3000 – 100 000 złotych na każdego pasażera. Towarzystwo odpowiada również za szkody na osobie, która doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu podczas:

  • wsiadania lub wysiadania z pojazdu
  • załadowywania lub rozładowywania pojazdu

Jeżeli klient decyduje się na wariant Komfort to dodatkowo jest ubezpieczony na wypadek całkowitej niezdolności do pracy, powstałej wskutek wypadku komunikacyjnego. Suma ubezpieczenia to 2000 zł.

WARTA MOTO-ASSISTANCE (WM-A)

Ubezpieczenie WARTA MOTO ASSISTANCE to ochrona zarówno w kraju jak i za granicą dla posiadaczy pojazdów , a także natychmiastowa organizacja pomocy przez całą dobę w miejscu zdarzenia dzieki nowoczesnemu systemowi szybkiego reagowania.

WARTA MOTO-ASSISTANCE

Warianty do wyboru w TUiR Warta to Standard, Złoty, Złoty+ oraz Platynowy

Wariant Standard jest bezpłatnie dołączany do ubezpieczeń OC i AC. Jest to pomoc informacyjna i serwisowa w razie wypadku a poza tym holowanie do 100 km od miejsca zdarzenia. Ponadto organizujemy holowanie pojazdu osoby poszkodowanej przez ubezpieczonego w WARCIE w zakresie OC. Odpowiedzialność do kwoty 5000 zł.

Warianty Złoty i Złoty+ oferuje pomoc w Polsce i Europie w razie kradzieży oraz awarii a także „innych zdarzeń”:

  • pomocy informacyjnej (np. informacja serwisowa, pomoc tłumacza)
  • pomocy serwisowej (np. serwis na miejscu zdarzenia, holowanie, dostarczenie paliwa, otwieranie samochodu)
  • pomocy w podróży (np. zakwaterowanie -wariant Złoty+, kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania)
  • organizacja pojazdu zastępczego na okres do 5 dni w wariancie Złotym oraz do 10 dni w Wariancie Złotym+

Wariant Platynowy to bardzo szeroka oferta. która obejmuje holowanie bez limitu kilometrów, jak i pojazd zastępczy na czas naprawy, pomoc medyczna oraz takie usługi jak na przykład organizacja mycia pojazdu albo night drivera”. Oprócz tego występują wszystkie usługi co w pakiecie Złotym

Auto-Szyby

Ochroną objęte są wszystkie szyby, które należą do pojazdu, jednak oprócz szyby w dachu. Należy zaznaczyć, że odpowiedzialność nie jest ograniczona do jednego zdarzenia, ale do kwoty: 200 złotych.

WARTA odpowiada za szkody powstałe wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst zaczerpnięty ze strony www.warta.pl – Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA S.A.