Ubezpieczenie OC po sprzedaży samochodu

Polisa OC w razie sprzedaży pojazdu

Nie każdego stać na kupno auta prosto z salonu. Większość osób wybiera samochód używany. Rynek samochodów używanych w Polsce jest ogromny i każdy znajdzie swoje wymarzone auto. Co się jednak dzieje z polisą ubezpieczenie OC w razie zbycia lub nabycia samochodu używanego?

Obecnie prawo przewiduje, że w przypadku zbycia pojazdu nabywca wraz z samochodem staje się stroną w umowie dotychczasowego ubezpieczenia. Nabywca może się zrzec ubezpieczenia, a tym samym umożliwić sprzedającemu odzyskanie części niewykorzystanej składki. Jest to jednak praktyka rzadka. Najczęściej samochód sprzedaje się z dotychczasowym ubezpieczeniem. To od nabywcy zależy czy będzie kontynuował starą umowę czy chce ubezpieczenie w konkurencyjnej firmie. Na wypowiedzenie starej umowy nabywca ma 30 dni od daty zakupu auta. Jeżeli przez te 30 dni tego nie zrobi, wówczas polisa trwa dalej aż do końca okresu, na który została zawarta.

Do 1 lipca tego roku był jednak problem z tzw. podwójnym ubezpieczeniem. Najczęściej dotykał on właśnie nabywców używanych samochodów. Polega to na tym, że kupujący po nabyciu auta idzie do firmy ubezpieczeniowej i kupuje sobie polisę ubezpieczenia OC. Jednak jeżeli nie wypowiedział dotychczasowej umowy, w której przecież stał się stroną po zakupie, wówczas musiał płacić zarówno starą jak i nowo podpisaną umowę.

Obecnie przepisy w tej materii uległy zmianie. Jeżeli nabywca zakupił nową polisę bez wypowiedzenia starej, może bez trudu wypowiedzieć starą umowę po fakcie nabycia nowej. To udogodnienie zlikwiduje problem podwójnego ubezpieczenie, który dotyczy dużej grupy osób. Zmiany dotyczą też automatycznego przedłużania się umowy. Dotychczas zdublowana umowa nie wypowiedziana co najmniej na jeden dzień przed jej końcem przedłużała się na okres kolejnych 12 miesięcy.

Obecnie zdublowana umowa będzie trwała do jej zakończenia, po czym ulegnie rozwiązaniu. Udogodnieniem jest także fakt, że obecnie można wysłać wypowiedzenie pocztą, a za datę wiążącą będzie się uznawać datę stempla pocztowego, a nie jak kiedyś datę rozpatrzenia wypowiedzenia. Kolejną zaletą nowelizacji ustawy jest to, że zbywca może odzyskać niewykorzystaną część składki co do dnia, a nie jak kiedyś za pełny miesiąc niewykorzystanej ochrony.

Warto skontaktować się z ubezpieczycielem.

Po zbyciu auta oczywistym jest, że należy zgłosić się do starostwa celem poinformowania o fakcie zbycia auta. Jednak warto także poinformować swojego ubezpieczyciela o tym fakcie, zwłaszcza jeżeli pozostała jeszcze rata do zapłacenia. To nabywca ma obowiązek poinformowania ubezpieczyciela o fakcie zbycia pojazdu i podania danych nabywcy. Jeżeli zapomnimy powiadomić ubezpieczyciela możemy spotkać się ze sporymi problemami. Ubezpieczyciel lub firma windykacyjna będzie żądała od sprzedającego spłaty zobowiązania wobec towarzystwa.

Często wtedy rodzi się zdziwienie, że trzeba zapłacić składkę za ubezpieczenie pojazdu, którego się już nie posiada. Jednak ma to swoje oparcie w przepisach. Jeżeli już znajdziemy się w takiej sytuacji należy zapytać zbywcę (jeżeli to możliwe) czy rzeczywiście nie uiścił raty składki. Jeżeli tego nie zrobił pomimo ciążącym na nim obowiązku, wówczas należy zapłacić należność, i wystąpić do nabywcy z roszczenie regresywnym. Po sprzedaży auta, prawa i obowiązki przeszły na nabywcę, więc powinien on oddać zbywcy zapłaconą należność.

Co ze zwrotem składki z OC?

To czy można uzyskać zwrot składki zależy od nabywcy. Jeżeli nabywca pojazdu nie wypowiedział umowy ubezpieczenia, wówczas nici z naszych pieniędzy, ponieważ wtedy polisa OC nie ulegnie skróceniu. Natomiast, jeżeli nabywca skutecznie wypowiedział umowę, wówczas możemy ubiegać się o zwrot wpłaconej składki za niewykorzystany okres. Obecnie można uzyskać zwrot za każdy dzień niewykorzystanej ochrony.

Sprawdź najnowsze ceny OC AC w kilku towarzystwach!