Warunki uzyskania kredytu samochodowego

Warunki kredytu samochodowegoKredyt samochodowy mogą uzyskać osoby fizyczne, związane umową o pracę jak i umowami cywilno-prawnymi (a także kontraktami), emeryci i osoby objęte świadczeniami przedemerytalnymi oraz renciści, spółki cywilne, rolnicy, spółki handlowe, jak również osoby, prowadzące własną działalność gospodarczą. Minimalna wartość kredytu samochodowego wynosi zazwyczaj kilka tysięcy złotych, a niektóre banki oferują taką wartość wynoszącą 2,5 tysiąca.

Kolejnym warunkiem uzyskania na dany samochód kredytu od banku jest wpłata własna, którą każdy bank udzielający kredytu przelicza indywidualnie. Zależy ona od roku, w którym pojazd był wyprodukowany, jego oszacowanej ceny, a także od źródła dochodów kredytobiorcy i ich wysokości.

Po wybraniu banku, należy złożyć odpowiedni zestaw wymaganych dokumentów. Różni się on w zależności od oferty, jak również od osoby starającej się o kredyt ? jej wieku i sposobu uzyskiwania dochodów. Nie jest natomiast zazwyczaj wymagane podawanie dokładnych informacji na temat samochodu, jaki będzie kredytowany.

Najczęściej banki wymagają podania roku produkcji pojazdu oraz jego przybliżonej ceny. Istnieje również opcja zrezygnowania z wykupu polisy AC w ramach kredytu. Przy wyborze używanego samochodu musimy pamiętać, że bank ma prawo ustalić okres spłaty kredytu na krótszy niż w przypadku nowych aut.

Przejdź do: OC | OC AC | LEASING

Dla osób w wieku przedpoborowym oraz poborowym (jeśli nie były zwolnione ze służby wojskowej) istnieją dodatkowe obostrzenia regulaminów zaciągania kredytu samochodowego. Muszą one przedstawić dodatkowe zabezpieczenie, np. poręczenie wekslowe albo cywilne osoby trzeciej, a także podpisać umowę z bankiem z dodatkowym zapisem o konieczności spłaty kredytu nawet w razie wezwania do odbycia służby wojskowej.

Ponadto, banki udzielające kredytu stosują często inne zabezpieczenia. Dodatkowe wymagania mogą obejmować wykupienie polisy na życie, ubezpieczenia Autocasco, zastawu rejestrowego (czyli przerejestrowania praw do samochodu na bank), czy też weksla in blanco, poręczonego np. przez współmałżonka oraz innych osób, mieszkających razem z kredytobiorcą.