Większe kary za brak OC

Wzrosną kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Nowe przepisy pozwolą uniknąć podwójnego ubezpieczenia, ale także zwiększa kary za brak ubezpieczenia OC. Poza tym nowela daje możliwości identyfikacji niepłacących kierowców, zwiększa koszty dla sprawców wypadków bez ważnego ubezpieczenia a także daje większe możliwości Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Większe kary będą dotyczyć kierowców już od początku przyszłego roku. Na resztę zmian musimy poczekać do 11 lutego. Najważniejsze ze zmian, które mają zmniejszyć ilość nieubezpieczonych kierowców to przede wszystkim zmiana sposobu obliczania wysokości kary. Do tej pory wysokość kary była zależna od kursu euro, od nowego roku będzie do wielokrotność najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

Duża podwyżka zaplanowana jest dla posiadaczy ciągników samochodowych. Z obecnych 400 złotych kary zostanie ona zwiększona do trzykrotnej wartości miesięcznego minimalnego wynagrodzenia. A więc wyniesie około 4,5 tys. zł. Ponadto Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uzyska nowe uprawnienia – między innymi możliwość kontroli właścicieli pojazdów pod kątem posiadania ważnej polisy, dzięki centralnej bazie polis.

Zwiększą się także koszty dla sprawcy wypadku bez ważnego ubezpieczenia. Do dotychczasowych kosztów jak naprawa uszkodzeń auta, czy zapłaty za leczenie poszkodowanych dojdą także koszty likwidacji szkody poniesione przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który to zwraca się do sprawcy o zwrot poniesionych kosztów.

Na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego będzie można sprawdzić czy właściciel dowolnego samochodu posiada polisę OC i w jakim towarzystwie.

Wszystkie te zmiany mogą na początku doprowadzić do wzrostu ilości nieubezpieczonych kierowców. Ale po pewnym czasie, gdy każdy będzie wiedział jak działają nowe przepisy, przewiduje się spadek nieubezpieczonych uczestników ruchu drogowego. Warto zaznaczyć, że obecnie po polskich drogach porusza się około dwieście tysięcy aut bez ważnego ubezpieczenia OC.