Wpływ ubezpieczeń na gospodarkę. Najtańsze OC nadal w zasięgu.

Mimo, że od wybuchu krachu finansowego minął już spory czas, kryzys wciąż jest dostrzegalny w niektórych sektorach gospodarki. Zwłaszcza gospodarki globalnej, bowiem wydaje się, że w Polsce krach nie dotknął nas w znaczny sposób. Bezrobocie w naszym kraju, mimo panującej opinii o szalejącym kryzysie, pozostało podczas tego okresu na podobnym poziomie.

Ile w tym zasługi naszego rządu nie wiadomo, wiemy natomiast, które sektory świetnie oparły się kryzysowi i wciąż notowały świetne wyniki finansowe na przestrzeni 2009 roku. Na kondycję naszej gospodarki duży wpływ ma poziom bezrobocia. Wiadomo to zresztą nie od dzisiaj. Warto zatem przyjrzeć się tym sektorom, które utrzymały swoich pracowników, a nawet, co cieszy, zdecydowały się na zatrudnienie kolejnych. Dzięki temu Polska świetnie obroniła się przed globalnym krachem finansowym.

O jakie branży mowa we wstępie? Oczywiście mam na myśli rynek ubezpieczeniowy. Według danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo doradcze HayGroup to właśnie sektor ubezpieczeń osiągnął najlepsze wyniki. Nie mam tutaj na myśli obrotów finansowych, ale kondycję firm ze względu na ilość zatrudnianych pracowników. HayGroup przebadało pięć sektorów gospodarki pod kątem liczby otwieranych i zamykanych stanowisk.

Według badania spośród pięciu sektorów gospodarki, branża ubezpieczeń osiągnęła najlepsze wyniki. Na rynku ubezpieczeń niemalże siedem z dziesięciu firm zwiększało ilość pracowników. Jedynie co szóste towarzystwo ubezpieczeniowe decydowało się na uszczuplenie swojej kadry. Wyniki badania przeprowadzonego przez HayGroup są zaskakujące z uwagi na kryzys finansowy. Wprawnego analityka wcale jednak nie dziwią.

Chcąc pokazać przewagę rynku ubezpieczeń nad pozostałymi sektorami gospodarki wystarczy zauważyć fakt, że w pozostałych gałęziach gospodarki odsetek firm redukujących zatrudnienie był ponad trzykrotnie większy. Liczba przebadanych przedsiębiorstw przez firmę HayGroup pozwala stwierdzić, że badanie jest miarodajne. Raport powstał bowiem na podstawie danych o zatrudnieniu pochodzących z ponad 170 zakładów na przestrzeni ośmiu miesięcy.

Według autorów badania liczba miejsc pracy świadczy o kondycji danego sektora gospodarki. Jeżeli ufać tym słowom, branża ubezpieczeń ma się świetnie. Taką tezę potwierdzają również właściciele agencji rekrutacyjnych. Liczba ofert pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych cały czas rośnie, podczas gdy w innych sektorach daje się zaobserwować wyraźną stagnację.

Sprawdź oferty na NAJTAŃSZE OC oraz dobre OC AC – ubezpieczenia direct