Wybór dobrego autocasco (AC)

Wraz z nadejściem wiosny wielu kierowców interesuje się dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym Autocasco AC. Może warto w tym momencie przypomnieć sobie jaki jest to rodzaj ubezpieczenia i na co należy zwrócić uwagę przy wyborze tego ubezpieczenia.

AC to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne dzięki któremu kierowca ma zagwarantowaną wypłatę odszkodowania w sytuacji kiedy samochód zostanie uszkodzony w wyniku wypadku samochodowego, który został spowodowany z winy kierowcy, został skradziony, zdewastowany lub też przytrafiły mu się inne zdarzenia losowe.

Z dotychczasowych obserwacji zachowań kierowców wynika, że przy wyborze odpowiedniego wariantu ubezpieczenia kierują się przede wszystkim ceną, co w przypadku ubezpieczenia ACnie powinno stanowić jedynego kryterium jakie brane jest pod uwagę.

Wybierając ubezpieczenie Autocasco należy wziąć pod uwagę trzy podstawowe czynniki takie jak: zakres ubezpieczenia, wysokość udziału własnego w razie likwidacji szkody, wysokość sumy ubezpieczenia. Poza tym bardzo istotną sprawą jest dopasowanie zakresu ubezpieczenia do własnych oczekiwań. Z tych to właśnie powodów kierowcy wybór odpowiedniej dla siebie polisy autocasco powinni rozpocząć od dokładnego zapoznania się z „Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia”, czyli najważniejszym dokumentem każdej polisy.

To właśnie tutaj kierowca znajdzie informacje o zdarzeniach jakie objęte są ochroną u danego ubezpieczyciela. Przede wszystkim należy sprawdzić jakie formy rozliczania szkody dopuszcza ubezpieczyciel (forma gotówkowa, czy bezgotówkowa, czy obie razem). Należy również sprawdzić, czy kierowca ma prawo wybrać sobie warsztat naprawczy, w którym auto ewentualnie będzie naprawiane po zaistniałej szkodzie. Poza tym warto zapoznać się również ze wszystkimi wyłączeniami, czyli tymi wszystkimi przypadkami, które jeśli będą miały miejsce to nie będą chronione przez polisę.

Zanim zostanie podpisana umowa należy ustalić wysokość udziału własnego podczas likwidacji szkody. Oddzielnie jest ustalany udział własny w części wypadkowej i oddzielnie w części kradzieżowej AC.

Dla ubezpieczonego bardzo ważna jest również suma ubezpieczenia, czy jest ona stała, czy też zmienna, a więc czy w przypadku liczenia szkody wartość odszkodowania jest liczona od wartości samochodu w dniu zawarcia ubezpieczenia, czy w dniu wystąpienia szkody.
Warto też zainteresować się też w jaki sposób jest wyliczana wartość samochodu i jego części. Takie wyliczenie powinno opierać się na ogólnie akceptowanych systemach jak: Audatex, czy katalogi PZMOT.

Przy polisie autocasco ważne są również dodatki, które oferują ubezpieczyciele. Może to być na przykład zwrot kosztów za holowanie uszkodzonego pojazdu do wybranego warsztatu, czy też zwrot kosztów za parkowanie uszkodzonego pojazdu na parkingu strzeżonym do momentu przybycia rzeczoznawcy.