Wykupienie samochodu z leasingu

Wykupienie samochodu z leasinguLeasing operacyjnym jest jednym z głównych sposobów pozyskiwania środków transportu na potrzeby własnego przedsiębiorstwa. Często zdarza się, że okres na jaki została podpisana umowa leasingowa dobiegł już końca. Co wtedy? Zwykle przedsiębiorcy decydują się na wykupienie od leasingodawcy pozyskanego na mocy umowy leasingowej pojazdu. Istnieją jednak podatkowe konsekwencje podjęcia takiego kroku, o których przedsiębiorcy często nie zdają sobie w ogóle sprawy. Wpływ na ich wysokość ma kilka czynników ? są to między przeznaczenie pojazdu, planowany okres jego użytkowania oraz przede wszystkim wartość wykupu pojazdu.

Zobacz oferty na ubezpieczenia: OC | OC AC | AC | LEASING | KREDYT

Regulacje prawne nie są zobowiązujące w kwestii dalszego wykorzystywania wykupywanego z leasingu samochodu do celów przedsiębiorczych. Przedsiębiorca, co ciekawe, ma prawo wykupić samochód, który w leasingu był pierwotnie wykorzystywany na potrzeby firmy, do celów prywatnych. Samochód może zatem przekształcić się z auta firmowego w auto prywatne.

Decyzja o takiej transakcji oczywiście w żaden sposób nie wpłynie na koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to bardzo ciekawy sposób kupowania w leasingu aut prywatnych. Obecne przepisy bowiem nie regulują kwestii leasingu konsumenckiego, który jest bardzo popularny w zachodnich krajach np. w Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii. Na Węgrzech również i to właśnie tam bije rekordy popularności mając nawet 60 proc. udziałów w całym rynku leasingowym.

W opisanej powyżej sytuacji podczas transakcji pojazd nie podlega wprowadzeniu na konto środków trwałych. Z kolei wydatek poniesiony na jego zakup w żaden sposób nie wpływa na rozliczanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Efektem tego będzie brak powstania przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że przychód nie powstanie w ogóle. Zostanie on zaliczony jako przychód ze zbycia rzeczy jedynie w przypadku, gdy sprzedaż odbędzie się przed upływem 6 miesięcy, jeśli liczymy czas od końca miesiąca, w którym dokonaliśmy transakcji wykupienia auta z leasingu.

Właściciel przedsiębiorstwa wykupującego samochód z leasingu może dokonać założenia, że okres użytkowania go w firmie nie przekroczy 12 miesięcy. Wtedy, nawet w przypadku gdy wartość mienia przekracza 3500 zł, wydatek poniesiony na nabycie pojazdu może zostać wliczony do kosztów prowadzenia działalności bez niepotrzebnego wprowadzania go w stan środków trwałych.

W przypadku, gdy jednak założenie okaże się błędne, a okres użytkowania pojazdu na potrzeby firmowe przekroczy 12 miesięcy, przedsiębiorca będzie zobligowany do zaliczenia samochodu na konto środków trwałych już w pierwszych miesiącu po upływie roku. Niezbędna okaże się również korekta kosztów uzyskania przychodu o różnicę pomiędzy ceną nabywczą a kwotą pieniężną, która została wydana na odpisy amortyzacyjne. Stawkę amortyzacyjną możemy bez problemu obliczyć korzystając z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych.