Wynajem auta firmowego w leasingu

wynajem_auta_leasingSkorzystanie z leasingu przez przedsiębiorstwo jest bardzo korzystną formą uzyskania samochodu firmowego, bez potrzeby wkładania w taką inwestycję dużych pieniędzy. Firmy leasingowe oferują na potrzeby wynajmu pojazdy nowe bądź używane. Właścicielem auta zostaje w dalszym ciągu leasingodawca, a firma korzystająca z jego usług jedynie użytkuje samochód przez okres zawarty w umowie.

Aby móc dokonywać odpisów amortyzacyjnych w przypadku samochodu, należy go wciągnąć na listę ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa. Należy przy tym pamiętać, że koszty amortyzacji można odliczać do wysokości 20 tysięcy euro (samochody osobowe do 3,5 tony) i 50 000 w przypadku pojazdów ciężarowych. Wpisu do ewidencji trzeba dokonać nie później, niż w miesiącu, w którym rozpoczęto użytkowanie samochodu.

W przypadku podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów, istnieje obowiązek zapisania w ewidencji środków trwałych wartości początkowej pojazdu i daty jego przyjęcia do używania. Wartość początkowa zakupionego pojazdu jest sumą ceny, w jakiej pojazd nabyto (widnieje na fakturze bądź umowie) oraz wszystkich dodatkowych kosztów, jakie wystąpiły przy nabyciu pojazdu (licząc do dnia, kiedy przekazano pojazd do używania).

Przejdź do: OC | OC AC | KREDYT SAMOCHODOWY

Istnieje możliwość odliczania podatku VAT od zakupionego w taki sposób samochodu, jednak pod pewnymi warunkami. W przypadku samochodów o ładowności wynoszącej mniej niż 3,5 tony, przedsiębiorca może odliczyć maksymalnie do 60 % kwoty podatku VAT, o ile nie przekracza ona 6000 złotych. Przy korzystaniu z usług firmy typu CFM (zarządzanie wynajmowanymi pojazdami, wraz np. z usługą Assistance) odliczenie podatku zachodzi dla wydatków poniesionych w celu uzyskania przychodu. Częstym działaniem przedsiębiorców jest stosowanie trwałej przegrody o określonej wytrzymałości między przednimi a tylnymi siedzeniami samochodu w celu odliczenia podatku dochodowego w całości.

Wszystkie samochody muszą być zarejestrowane i dotyczy to także pojazdów leasingowanych. Podobnie jak w przypadku prywatnego zakupu auta decyzję o rejestracji podejmują oraz wydają starostwa powiatowe, a w celu umożliwienia użytkowania auta rejestracji dokonuje się tymczasowo.