Wypadek – co robić z ubezpieczeniem

Co zrobić w przypadku stłuczki? 

Często na drodze jest tak duży ruch, że chwila nieuwagi może spowodować nieszczęście. W poniższym artykule odpowiemy na pytanie jak się zachować w sytuacji, gdy już dojdzie do stłuczki, czy należy wzywać policję i inne przydatne informacje.

Obowiązki na miejscu wypadku

Jeżeli nastąpi kolizja drogowa obowiązkowo należy usunąć z jezdni pojazdy biorące udział w kolizji. Pojazdy nie mogą blokować jezdni, utrudniać ruchu ani stanowić zagrożenie dla innych kierujących. Nie można jednak przestawiać pojazdów tylko w jednej sytuacji – jeżeli są ofiary śmiertelne – wówczas musimy wezwać policję i oczekiwać na ich przyjazd.

Jeżeli nie ma ofiar w ludziach, a z powodu uszkodzeń nie możemy usunąć pojazdu, należy ustawić trójkąt ostrzegawczy i włączyć światła awaryjne. Jeżeli kolizja miała miejsce na drogach poza obszarem zabudowanym trójkąt należy ustawić w odległości 30-50 m od pojazdów. Na autostradzie lub drodze ekspresowej trójkąt ustawiamy w odległości 100 m od miejsca zdarzenia.

Wzywać policję czy nie?

To jak zachować się w przypadku stłuczki regulują przepisy ruchu drogowego. Gdy w wypadku zostaje ktoś ranny wtedy należy wezwać policję. Podobnie jak w sytuacji, gdy do zdarzenia doszło w okolicznościach nasuwających przypuszczenie popełnienia przestępstwa – najczęściej jest to sytuacja, gdy kierowca jest pod wpływem alkoholu.

Jeżeli doszło do kolizji, w której nie ma rannych, a szkody są tylko w mieniu, nie mamy obowiązku wzywania policji. Osoby biorące udział w kolizji mogą załatwić sprawę samodzielnie między sobą, jeżeli są zgodne, co do okoliczności powstania szkody. W takim przypadku sprawca ma obowiązek napisać oświadczenie dla poszkodowanego, i zgłosić się z nim do ubezpieczyciela w celu poinformowania o zdarzeniu.

Nierzadko się zdarza, że okoliczności są różnie postrzegane przez uczestników zdarzenia. Czasem żaden z kierowców nie chce się przyznać do winy. W takiej sytuacji lepiej jest wezwać policję. Kiedy na miejsce przybędą policjanci, to oni wydają polecenia. Uczestnicy kolizji mają obowiązek bezwzględnie stosować się do poleceń przez nich wydawanych. Funkcjonariusze ocenią sytuację i wskażą winnego.

Sporządzą także notkę o zdarzeniu, które jest dla ubezpieczyciela dowodem uwiarygodniającym przebieg zdarzeń i stanowiący podstawę do wypłaty odszkodowania. Z przyjazdem policji wiąże się także fakt, że sprawca zostanie ukarany mandatem i punktami karnymi. Może się nie zgodzić z oceną policji, wtedy sprawa trafia do sądu grodzkiego.

Oświadczenie o winie

Jeżeli kierowcy postanowili nie wzywać policji, mogą spisać oświadczenie dotyczące kolizji. Powinno ono powstać w tylu kopiach, ilu jest uczestników zdarzenia i zawierać:

  • Dane uczestników kolizji – dane osobowe, numer prawa jazdy,
  • Dane właściciela pojazdu – jeśli nie jest nim kierujący pojazdem – marka, model, numery rejestracyjne,
  • Dane ubezpieczycieli – nazwa, adres, rodzaj polisy ubezpieczeniowej, numery polis, data ważności.
  • Krótki opis sytuacji ze wskazaniem miejsca, daty i godziny zdarzenia, powodu kolizji,
  • Poglądowy szkic sytuacyjny – kierunki ruchu pojazdów, ich ustawienie podczas kolizji,
  • Wskazać uszkodzenia, jakie nastąpiły wskutek kolizji.

Świadkowie zdarzenia

Jeżeli są wątpliwości, kto jest winien kolizji, warto znaleźć świadków takiego zdarzenia. Mogą to być mieszkańcy pobliskich posesji, inni kierowcy lub przechodnie. Jeżeli znajdziemy takie osoby należy poprosić je o podanie danych osobowych do oświadczenia dla ubezpieczyciela.