Wypadek – co robić?

Co zrobić, gdy zdarzy się kolizja?

Oczywiście w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć miejsce wypadku, włączyć światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy, a w niektórych krajach – nałożyć kamizelkę odblaskową. Należy udzielić pierwszej pomocy osobom rannym i wezwać odpowiednie służby dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Jeżeli do kolizji doszło na terenie kraju Unijnego i nikt w niej nie ucierpiał, nie ma konieczności wzywania policji. Inaczej jest jednak na wschodzie Europy – na Ukrainie, Białorusi czy w Rosji – tam obecność policji jest podstawą do dochodzenia odszkodowania. Warto wezwać policję zawsze, gdy występują jakieś problemy – sprawca nie chce przyznać się do winy, nie chce okazać dokumentów, jest podejrzenie, że nie jest trzeźwy, uszkodzeniu uległ samochód służbowy.

Jeżeli wezwaliśmy policję, musimy pozostać na miejscu wypadku do czasu ich przyjazdu. Wyjątkiem są osoby poszkodowane, które musiały zostać odwiezione do szpitala. Jeżeli nie wezwaliśmy policji to musimy sporządzić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, w dwóch kopiach, po jednej dla każdej ze stron. Należy wypełnić następujące dane:

  • Dane pojazdów – numery rejestracyjne, marka, model,
  • Dane kierowców – według dokumentów – prawo jazdy, dowód osobisty,
  • Dane polisy ubezpieczeniowej sprawcy – numer, okres ważności i nazwa ubezpieczyciela,
  • Czas i miejsce zdarzenia,
  • Opis uszkodzeń,
  • Warunki atmosferyczne panujące w chwili zdarzenia,
  • Schematyczny rysunek pokazujący ruch pojazdów, ich ułożenie na jezdni,
  • Podpisy uczestników zdarzenia.

Żeby bezproblemowo uzyskać odszkodowanie, należy dopilnować, by wszystkie dane znalazły się na karcie. Dodatkowo warto sfotografować miejsce zdarzenia i zakres uszkodzeń auta. Dodatkowo warto zanotować adresy świadków. Nigdy nie można podpisywać dokumentów w nieznanym języku, a także oddawać oryginalnej polisy ubezpieczenia.

Jeżeli do zdarzenia drogowego doszło na terenie krajów, które wymagają Zielonej Karty, na wspólnym oświadczeniu o zdarzeniu musimy zapisać numery Zielonej Karty, okres ważności, a następnie skontaktować się z Biurem Narodowym kraju zdarzenia. Jego adres znajduje się na odwrocie Zielonej Karty, a także w internecie. Biuro udzieli wszystkich informacji na temat dalszego postępowania.

Co w sytuacji, gdy wina leży po naszej stronie?

Jeżeli to my spowodowaliśmy kolizję za granicą, szkoda będzie likwidowana z naszej polisy OCw państwie właściwym dla poszkodowanego. Jeżeli posiadamy dodatkowe ubezpieczenia jak AClub Assistance to możemy oczywiście z nic skorzystać. Jeżeli jednak nie, za holowanie samochodu czy naprawę będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. Bez względu na zakres polisy, warto poinformować naszego ubezpieczyciela, o fakcie kolizji.

Odszkodowanie po powrocie do kraju?

Jeżeli sprawcą kolizji był obcokrajowiec, odszkodowanie otrzymamy z jego polisy OC po powrocie do Polski. Jeżeli nasze auto przez doznane uszkodzenia nie nadaje się do kontynuacji podróży, z pomocą powinno przyjść towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy – zapewnić auto zastępcze, holowanie. W przeciwnym razie musimy skorzystać z własnego pakietu Assistance lub polisy Autocasco.

Pamiętajmy, aby zebrać wszystkie rachunki, dzięki czemu będziemy mogli się domagać zwrotu poniesionych kosztów. Uważajmy jednak, ponieważ większość ubezpieczycieli pokryje tylko koszty naprawy niezbędnej do bezpiecznej dalszej podróży, zazwyczaj do 1 tys. euro. Przywrócenie samochodu do pełnej świetności należy dokonać już w Polsce. Po powrocie do kraju, poszkodowany musi skontaktować się z krajowym reprezentantem do spraw roszczeń firmy ubezpieczeniowej sprawcy kolizji.

Informację o reprezentantach możemy uzyskać w ośrodku informacji działającym przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym lub na stronach Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Reprezentant firmy ma 3 miesiące na rozpatrzenie sprawy i wypłatę odszkodowania. Jeżeli w tym czasie nie zapadnie decyzja o wypłacie pieniędzy, możemy zwrócić się do PBUK wnioskując przejęcie likwidacji szkody.